Dary 13. soboty (29 września)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Dzisiejsza kolekta darów podczas Szkoły Sobotniej wspomoże realizację dwóch projektów.

Pierwszy z nich realizowany przez Wydział Afryki Południowej i Oceanu Indyjskiego dotyczy czterech przedsięwzięć zaznaczonych w kwartalniku Szkoły Sobotniej.

Drugi projekt – budowę Domu Modlitwy w Gliwicach – prowadzi Diecezja Południowa Kościoła w Polsce oraz tamtejszy Zbór.

W Gliwicach Zbór od 1948 roku spotykał się w wynajętym lokalu przy ul. Nowy Świat 43. W 1994 roku został on wykupiony przez Kościół. Pozostałe lokale były własnością Miasta Gliwice. Niestety, stan techniczny całego obiektu ulegał stopniowemu pogorszeniu. Zbór w miarę możliwości odnawiał swoje pomieszczenia, jednakże nie można było dojść do porozumienia co do kapitalnego remontu budynku z większościowym udziałowcem, jakim było Miasto Gliwice. Kolejne lata spowodowały dalsze ogólne pogorszenie się stanu obiektu, w szczególności  pokrycia dachu, co spowodowało liczne zalania i mocne zawilgocenie. W 2008 roku rozpoczęto rozmowy, mające na celu przejęcie na własność całego obiektu. W ich wyniku Rada Miasta Gliwice wyraziła zgodę na sprzedaż Kościołowi pozostałych trzech lokali z udzieleniem 90% bonifikaty. Obecnie cały obiekt jest własnością Kościoła. Jednak pogarszający się stan budynku, a w szczególności awaria systemu grzewczego, spowodowały, że zbór w Gliwicach został zmuszony do wynajęcia innego miejsca na nabożeństwa sobotnie. Nabyta kamienica wymaga gruntownego remontu, co jednak według wykonanej ekspertyzy jest technicznie nieuzasadnione i nieopłacalne. Zbór w Gliwicach podjął więc decyzję o wyburzeniu starego obiektu i budowie nowego Domu Modlitwy.

Dzisiaj – wspierając działania zboru – kierujemy do wszystkich gorącą prośbę o złożenie daru na Dom Modlitwy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gliwicach. W zeszłym roku w podobnej kolekcie zebrano 18 779 zł. Do tej pory zgromadziliśmy 44 896 zł. Jesteśmy przekonani, że przy Bożym błogosławieństwie oraz deklarowanym wsparciu wielu osób w Kraju i zagranicą zgromadzimy środki, by zrealizować zamierzone cele.

Aby datek w całości był przeznaczony na Dom Modlitwy w Gliwicach, należy złożyć go w kopercie z dopiskiem „Gliwice”. Kwota złożona w wolnej kolekcie zostanie w równej części podzielona przez skarbnika zboru na dwa projekty. Osoby, które chciałyby systematycznie wspierać opisany cel, mogą to czynić składając dar w kopercie z dopiskiem „Gliwice” w czasie sobotniej kolekty lub dokonując wpłaty na podane konto bankowe.

Siostry i Bracia. W przekonaniu, iż sprawa ta poruszy serca, dedykuję Wam słowa apostoła Pawła:

„A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę.”  (2 Kor. 9,8)

Z braterskim pozdrowieniem, życząc obfitości Bożych błogosławieństw

Zarząd Diecezji Południowej


Jeśli ktoś chciałby wpłacić swój dar bezpośrednio na konto Diecezji Południowej, to podajemy nr rachunku  bankowego: Bank PKO BP 49 1020 2892 0000 5702 0166 5108

W celu uzyskania dodatkowych informacji można dzwonić pod numer telefonu 12/6333469 lub pisać na adres email: sekretariat@maranatha.pl.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Dary 13. soboty (29 września)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]