Dary 13. soboty

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie!

Dzisiejsza kolekta darów podczas Szkoły Sobotniej wspomoże realizację dwóch projektów.

Pierwszy z nich realizowany przez Wydział Południowopacyficzny dotyczy trzech przedsięwzięć zaznaczonych w kwartalniku Szkoły Sobotniej.

Drugi projekt – budowa Domu Modlitwy w Gliwicach – prowadzi Diecezja Południowa Kościoła w Polsce oraz tamtejszy Zbór.

Od 1948 roku Zbór w Gliwicach spotykał się w wynajętym lokalu przy ul. Nowy Świat 43.
W 1994 roku został on wykupiony przez Kościół. Pozostałe lokale były własnością Miasta Gliwice. Niestety, stan techniczny całego obiektu ulegał stopniowemu pogorszeniu. W 2008 roku rozpoczęto rozmowy, mające na celu przejęcie na własność całego obiektu. W ich wyniku Rada Miasta Gliwice wyraziła zgodę na sprzedaż Kościołowi pozostałych trzech lokali z udzieleniem 90% bonifikaty. Obecnie cały obiekt jest własnością Kościoła. Jednak ciągle pogarszający się stan budynku uniemożliwia organizowanie w nim nabożeństw sobotnich. Nabyta kamienica wymaga gruntownego remontu, co jednak według wykonanej ekspertyzy jest technicznie nieuzasadnione i nieopłacalne. Zbór w Gliwicach podjął więc decyzję o wyburzeniu starego obiektu i budowie nowego Domu Modlitwy.

Dzisiaj – popierając działania zboru –  przedstawiamy gorącą prośbę o złożenie daru na Dom Modlitwy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gliwicach.

Pragniemy wyrazić wdzięczność za dotychczasowe wsparcie zborów polskiego Kościoła, które poprzez dwie kolekty w zeszłych latach powiększyły środki jakimi dysponujemy na ten cel
o 36.242 zł. Do tej pory, także dzięki dużej pomocy Polonii Adwentystycznej, zgromadziliśmy niemal 170.000 zł. Jesteśmy przekonani, że przy Bożym błogosławieństwie wyznaczony cel jest coraz bliżej.

Aby datek w całości był przeznaczony na Dom Modlitwy w Gliwicach, należy złożyć go
w kopercie z dopiskiem „Gliwice”. Kwota złożona w wolnej kolekcie zostanie w równej części podzielona przez skarbnika zboru na dwa projekty. Osoby, które chciałyby systematycznie wspierać opisany cel, mogą to czynić składając dar w kopercie z dopiskiem „Gliwice” w czasie sobotniej kolekty lub dokonując wpłaty na podane konto bankowe.

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, niech Bóg błogosławi Wam zgodnie z obietnicą Jego Słowa:

„…Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?” (Rzym. 8,31-32)

Z braterskim pozdrowieniami

Zarząd Diecezji Południowej


Jeśli ktoś chciałby wpłacić swój dar bezpośrednio na konto Diecezji Południowej, podajemy nr rachunku  bankowego: Bank PKO BP 49 1020 2892 0000 5702 0166 5108

W celu uzyskania dodatkowych informacji można dzwonić pod numer telefonu 12/6333469 lub pisać na adres email: sekretariat@maranatha.pl.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Dary 13. soboty[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]