Dary 13 Soboty – Diecezja Wschodnia

Prosimy o przeczytanie na nabożeństwach w sobotę, 28 marca oraz rozesłanie do wyznawców.

Drogie Siostry, Drodzy Bracia

W sobotę, 27 marca 2021 w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego będą zbierane dary Trzynastej Soboty, które w tym roku będą przeznaczone na rozbudowę siedziby zboru w Olsztynie.

Choć historia adwentyzmu w Olsztynie, stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, sięga 1911 roku, to w latach 50-tych i 60-tych zbór został zorganizowany na nowo po wojnie i wyjeździe wyznawców narodowości niemieckiej.

Obecną siedzibą zboru jest dom jednorodzinny, zaadoptowany na potrzeby Kościoła, w którym odbywają się nabożeństwa, prowadzona jest działalność charytatywna, organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Jednak budynek ma zbyt małą powierzchnię, aby spełniać marzenie wyznawców ze zboru w Olsztynie o szerokiej działalności społecznej i misyjnej, wychodzącej naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Właśnie w celu umożliwienia takiej działalności planujemy rozbudowę budynku, podniesienie jego funkcjonalności oraz poprawienie estetyki zewnętrznej.

Zwracamy się do Was, Bracia i Siostry, z prośbą o dar Waszych serc na tę inwestycję, mając głęboką nadzieję, że dobry Bóg zachęci Was do wspierania Waszych współwyznawców ze zboru w Olsztynie w   realizowaniu ich marzeń. W imieniu zboru w Olsztynie zapraszamy Was także do tego pięknego i gościnnego zboru, zwłaszcza gdy już otworzy on swe podwoje zmodernizowanej siedziby.

Dary na rzez zboru w Olsztynie można składać:

  • w ramach darów zbieranych 27 marca podczas szkoły sobotniej, które zostaną podzielone przez skarbnika zboru po połowie, na misję światową i na projekt „Olsztyn”;
  • zarówno na nabożeństwie, w dniu 27 marca, jak i w późniejsze soboty, ale wtedy w kopercie z dopiskiem: „projekt Olsztyn”;
  • w każdym czasie poprzez przelew na konto Diecezji Wschodniej, koniecznie z dopiskiem „projekt Olsztyn” w tytule przelewu. Numer konta Diecezji Wschodniej: 42 1020 1156 0000 7402 0059 4259.

W imieniu Zarządu Diecezji Wschodniej
przewodniczący, pastor Mirosław Karauda