Dary 13. Soboty – Dom Modlitwy w Olsztynie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]29 grudnia, 2018

Dary 13. Soboty – Dom Modlitwy w Olsztynie

 Zbory i Grupy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

 

Umiłowani w Chrystusie – Siostry i Bracia

„Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię twe, o Najwyższy” (Ps 92,2) – napisał psalmista. Nasz Niebiański Ojciec nieustannie daje tak wiele dowodów Swojej miłości, hojności
i łaskawości, które budzą wdzięczność w każdym wrażliwym sercu. Wdzięczność tą okazywać możemy także poprzez wspieranie dobrych inicjatyw realizowanych w Dziele Bożym.

Jako wyraz podziękowania a także naszej adwentystycznej wspólnoty mamy dziś przywilej złożenia darów 13. Soboty, które przeznaczone zostaną na realizację ważnych projektów ogólnoświatowych w Wydziale Południowoazjatycko-Pacyficznym oraz na nowy Domu Modlitwy w Olsztynie.

Olsztyn to miasto wojewódzkie i istotną potrzebą zboru w tym mieście oraz całego okręgu jest nowy Dom Modlitwy położony w dobrym miejscu i będący narzędziem w przekazywaniu piękna ewangelii Chrystusowej mieszkańcom miasta oraz okolic. Od pewnego czasu trwają poszukiwania takiego miejsca. Jednak aby był możliwy jego zakup potrzeba jeszcze zgromadzenia dodatkowych środków.

Złożone dary zostaną w równej części podzielone na projekt krajowy i ogólnoświatowy. Można jednak złożyć dar na jeden z nich – w kopertach z odpowiednim dopiskiem. Osoby pragnące dalej wspierać opisany projekt mogą uczynić to również przez wpłatę na konto
z dopiskiem „Dom Modlitwy w Olsztynie”. Dziękuję w imieniu Zarządu Diecezji Wschodniej
a także sióstr, braci, młodzieży i dzieci ze zboru w Olsztynie.

Z życzeniami miłości i Bożej opieki
Pastor Piotr Stachurski
Przewodniczący Diecezji Wschodniej

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]