Dary 13 soboty – okólnik

                                   Dary 13 soboty  – 28.03.2020 r.

(proszę odczytać okólnik przed złożeniem darów w czasie II cz.nabożeństwa)

Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

 

Umiłowani w Chrystusie!
Drogie Siostry i Bracia,

Przesyłam najlepsze braterskie pozdrowienia z Diecezji Południowej, jesteśmy wdzięczni Bogu, że w Chrystusie możemy być jedną rodziną.

Dzisiejsza kolekta darów podczas Szkoły Sobotniej wspomoże realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich realizowany
przez Wydział Intereuropejski dotyczy czterech przedsięwzięć zaznaczonych w kwartalniku Szkoły Sobotniej. Drugi projekt – dotyczy rozbudowy Domu Modlitwy w Czechowicach-Dziedzicach, który prowadzi Diecezja Południowa Kościoła w Polsce oraz tamtejszy Zbór.

Dzisiejsza kolekta darów podczas Szkoły Sobotniej wspomoże realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie miejsce, w którym zgromadza się Zbór, nie jest już wystarczające dla jego potrzeb, z tych przyczyn podjęto decyzję o przebudowie obiektu Kościoła w Czechowicach.

Niech złożony dar będzie wyrazem Waszej wdzięczności Bogu.

A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków
(Hebr. 13,20.21).

 

Przewodniczący Diecezji Południowej
brat w Chrystusie Marek Jankowski

Jak złożyć dary:

  1. Dary zostaną zebrane podczas drugiej części nabożeństwa. Należy w tym celu przygotować koperty lub zebrać dary w przeznaczonym do tego celu koszyku.
  2. Dar na „Rozbudowę Domu Modlitwy w Czechowicach” można również przekazać bezpośrednio na konto Diecezji Południowej: 49 1020 2892 0000 5702 0166 5108 z dopiskiem „Rozbudowa Domu Modlitwy w Czechowicach-Dziedzicach”

Media