Dary 13 Soboty – zbór w Puławach

Warszawa, 13 grudnia 2022

Do Wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie

Jako Diecezja Wschodnia Kościoła zwracamy się do Was przede wszystkim z życzeniami błogosławieństw Bożych w związku z nadchodzącym rokiem 2023.

Od wielu lat nie mieliśmy tak niepewnej sytuacji międzynarodowej i tak wielu zagrożeń egzystencjalnych. Nasza nadzieja jest w Bogu i Jego opiece. Ten, który zna przyszłość codziennie daje dowody Swej opieki nad naszymi rodzinami i nad naszym Kościołem.

Pomimo różnych zagrożeń dzieło Boże nie ustaje. W naszej diecezji mamy wiele projektów ewangelizacyjnych i dzisiaj chcemy zebrać pieniądze na jeden z nich

Otóż zbór w Puławach jest liczącą około czterdziestu osób i stałe wzrastającą wspólnota wierzących. Budynek kościoła to powstały w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku drewniany domek zaadaptowany na potrzeby zboru w latach siedemdziesiątych. Obecny stan techniczny budynku powoduje, że według opinii rzeczoznawcy koszt potrzebnego remontu byłby bardzo wysoki czy wręcz nieopłacalny. Mimo to zbór dba o jego estetykę oraz prowadzi działalność społeczną w miarę możliwości lokalowych. Od 2010 roku prowadzimy działalność charytatywną, a obecnie jesteśmy schroniskiem dla uchodźców z Ukrainy. Jednak żeby kontynuować i rozwijać misję, potrzebujemy nowego budynku. Istnieje możliwość wybudowania metodą szybkiej technologii nowej siedziby zboru na działce, na której stoi obecny budynek. W celu spełnienia marzeń i modlitw zboru potrzebne są środki finansowe, o które serdecznie was prosimy.

Niech dobry Bóg będzie z Wami i niech Wam wynagrodzi za każdy dobry gest na rzecz naszych planów.

Taras Semeniuk Mirosław Karauda

Pastor zboru w Puławach Przewodniczący Diecezji Wschodniej

  1. Zebrane dary podczas pierwszej części nabożeństwa zostaną przez skarbnika zboru podzielone po połowie na projekt ogólnoświatowy i krajowy.
  2. Dar na projekt Puławy można złożyć w kopercie, wskazując ten właśnie cel. Dar zostanie w całości przekazany na ten projekt.
  3. Dar na projekt Puławy można również przekazać bezpośrednio na konto Diecezji Wschodniej: 42 1020 1156 0000 7402 0059 4259, z dopiskiem Projekt Puławy.

PS. Film ilustrujący cel darów 13 soboty można obejrzeć na: https://youtu.be/2LL6jYYjiX0