Dary 13. Soboty

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dary 13. soboty 26.12.2015r.

„Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje”. Apostoł Paweł.

Umiłowani w Chrystusie – Siostry i Bracia!

Pragnę przekazać braterskie pozdrowienia z Diecezji Południowej całej rodzinie adwentowej w Polsce, życząc Wam obfitych Bożych Błogosławieństw w Nowym Roku!

Dzisiaj, w ostatnią sobotę kwartału zbieramy dary 13. soboty, które są przeznaczone na wsparcie projektów misyjnych w kraju i za granicą. Projektem zagranicznym jest budowa i wyposażenia szkół w Wydziale Afryki Południowej i Oceanu Indyjskiego naszego Kościoła. Projektem krajowym jest budowa Domu Modlitwy w Chrzanowie. W minionych latach dokonano zakupu działki pod budowę Domu w centrum miasta.

Członkowie zboru w Balinie zbierają od kilku lat fundusze, m.in. ze sprzedaży kalendarzy*, ale ich kwota nie jest wystarczająca na zamierzoną inwestycję. Stąd zwracamy się do Was, Siostry i Bracia, z gorącą prośbą o wsparcie tego dzieła na chwałę Pana.

Dzisiejsze dary złożone luzem będą przeznaczone po 50% na misję krajową i zagraniczną. Istnieje również możliwość przeznaczenia w całości swego daru tylko na jeden projekt, co można uczynić w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem, „misja zagraniczna” lub „budowa w Chrzanowie”.

Niech Pan udzieli ofiarodawcom obfitych łask Bożych.

Przewodniczący Diecezji Południowej
pastor Wasyl Bostan

PS. Kalendarze można zamawiać e-mailowo – daniel@maranatha.pl lub telefonicznie – 783 361 771.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]