Dary 13-tej Soboty – Centrum Wpływu w Zielonej Górze

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Zbór adwentystyczny w Zielonej Górze liczy ponad 50 ochrzczonych wyznawców. Jeszcze w 2019 roku zrodziła się idea, żeby w tym 140-to tysięcznym mieście założyć Centrum Wpływu – miejsce, które wykorzystując potencjał Zboru, będzie oferowało mieszkańcom możliwość zaspokojenia żywotnych potrzeb, od doczesnych do duchowych. Najlepiej ilustruje te zamiary cytowany niżej fragment wizji grupy oddelegowanej do realizacji projektu.

„Naszym celem jest działanie zgodnie z metodą Jezusa, zabiegając o rozpoznanie potrzeb ludzi oraz wyjście naprzeciw tym potrzebom. Pandemia Covid-19 oraz roczna izolacja społeczna utwierdzają nas w przekonaniu, że poradnictwo psychologiczne, rodzinne oraz zdrowotne jest jedną z większych potrzeb naszego społeczeństwa. Poprzez takie kierunki działania chcemy zainspirować ludzi do zmiany stylu życia i sposobu myślenia. Poprzez przyjaźń i budowanie relacji chcemy przyprowadzić ludzi do Chrystusa”.

Godnym podkreślenia jest, że w projekt jest zaangażowanych wiele osób ze zboru, tak aby każdy mógł dodać swoją małą cegiełkę, zgodną z darami duchowymi. Zostali powołani koordynator projektu, terapeuci i wolontariusze. Osoba będąca koordynatorem zrezygnowała z dobrej, stałej pracy, żeby zaangażować się w misję. Ostatecznie Centrum powstaje w naszym Domu Modlitwy. Został on przystosowany w całości, włącznie z dotychczasowym mieszaniem pastora, do codziennej działalności na rzecz lokalnej społeczności i kierowania ludzi do Chrystusa.

Działalność wymaga także wsparcia materialnego. Potrzebne są środki m.in. na utrzymanie kadry projektu, urządzenie sal, funkcjonowanie obiektu, promocję, literaturę, czy koszty przejazdów. Dlatego zwracamy się do was o dar serca podczas dzisiejszej kolekty.

Niech Dobry Bóg obficie błogosławi każde szczodre serce.

Jarosław Dzięgielewski

Przewodniczący Diecezji Zachodniej

Jak złożyć dary?

  1. Zebrane dary podczas pierwszej części nabożeństwa zostaną podzielone po 50% na projekt ogólnoświatowy i krajowy przez skarbnika zboru..
  2. Aby dar w całości był przeznaczony na projekt Centrum Wpływu w Zielonej Górze, należy złożyć go w kopercie z dopiskiem „Centrum Wpływu Zielona Góra”.
  3. Dar na projekt Centrum Wpływu w Zielonej Górze można również przekazać bezpośrednio na konto Diecezji Zachodniej nr 95 1090 1476 0000 0001 4675 3083 tytułem: Centrum Wpływu Zielona Góra