Dary 13-tej soboty

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

DARY 13-tej SOBOTY – 29 MARCA 2014 ROKU

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”

Umiłowani! Siostry i Bracia!

Przesyłam najlepsze, braterskie pozdrowienia z Diecezji Zachodniej. Należymy do Kościoła Chrystusowego, któremu zostało powierzone dzieło zwiastowania Ewangelii. Jest to ostatnie przesłanie, które Bóg kieruje do mieszkańców naszej planety. Każdy z nas może mieć w tym swój udział. Dlatego też w tą 13-tą sobotę kwartału chcemy złożyć specjalny dar, aby poprzeć projekt misyjny w Wydziale Zachodnio-Centralnoafrykańskim, a w szczególności budowy szkoły w Benin i w Dakarze (Senegal) lub  projekt krajowy budowę Domu Modlitwy w Szczecinie.

Domy modlitwy stają się centrami misyjnymi. Nie tylko są to miejsca wielbienia naszego Boga, ale prowadzona jest w nich różnego rodzaju działalność misyjna, między innymi kluby zdrowia, służba charytatywna. Już od dłuższego czasu naszym celem jest wybudowanie Domu Modlitwy w Szczecinie. Przed II wojną światową w tym mieście znajdował się Kościół Adwentystów, który miał dwa obiekty, które przejęło miasto. Aktualnie jesteśmy na etapie uzyskania działki od miasta na budowę Domu Modlitwy. Napotykamy na poważne trudności, ale wierzę, że Bóg pozwoli nam już wkrótce zrealizować nasze plany.  Do tej pory w Szczecinie nasi wyznawcy korzystają z wynajętego lokalu , w którym nie mogą w pełni prowadzić dość szerokiej działalności. Wyznawcy na tym terenie choć oddani i poświęceni sprawie Bożej, sami jednak nie są w stanie sfinansować budowy własnego obiektu.

Z dużą nadzieją i serdeczną prośbą zwracam się do Was Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,  o wsparcie finansowe tych projektów, zwłaszcza projektu budowy Domu Modlitwy w Szczecinie. Niech złożony dar będzie wyrazem Waszej wdzięczności za wszelkie otrzymane Boże błogosławieństwa. Zebrane dary będą budować poczucie przynależności do jednej Bożej Rodziny, której głową jest Chrystus. Świadomość wspólnoty i więzi w rodzinie adwentowej jest niezwykle ważna, nie tylko dla wierzących w Szczecinie. Również dla samych ofiarodawców, którzy dzieląc się z drugimi przysparzają sami sobie wiele Bożych błogosławieństw i osiągają szczególną radość.

Pragnę poinformować, że złożone dary zostaną w równej części podzielone przez skarbnika zboru na dwa projekty. Jest jednak możliwość przeznaczenia w całości swego daru tylko na jeden projekt. W takim przypadku, proszę to uczynić w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem „Szczecin” lub „zagranica” stosownie do Waszej decyzji.

Serdecznie dziękuje za złożone dary oraz życzę wiele Bożych łask i obfitych błogosławieństw.

Przewodniczący Diecezji Zachodniej

Ryszard Jankowski

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]DARY 13-tej SOBOTY – 29 MARCA 2014 R0KU[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]