Dary Szafarstwa (6 lutego) – okólnik

Proszę o umieszczenie w biuletynach zborowych
oraz odczytanie przed kolektą darów w 2 części
nabożeństwa.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Niedługo minie rok, gdy pandemia COVID-19 zawitała do Polski i wymusiła wiele niekorzystnych zmian. Nasze zbory – z małymi przerwami – zostały zamknięte a wiele działań zostało przeniesionych do internetu. W tym trudnym doświadczeniu, Pan Bóg pozwolił nam przygotować kilka krótkich filmów w 2020 roku, jak chociażby „Drogi Koronawirusie” uświadomiły, że produkcja kolejnych materiałów o różnej tematyce już na stałe stanie się częścią medialnych działań misyjnych w naszym kraju.

Dary Szafarstwa – materiał wideo

W związku z tym w Dniu Szafarstwa, Zarząd Kościoła prosi o wsparcie podejmowanych działań tak, aby inicjatywy ewangelizacyjne w internecie były przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najnowsze technologie. Dodatkowo środki pieniężne zostaną zainwestowane w działania, których jeszcze nie jesteśmy w stanie zaplanować ze względu na ciągłe zmiany sytuacji w kraju i na świecie, a okażą się one w całym 2021 roku konieczne i skuteczne.

W ubiegłym roku w Dniu Szafarstwa zostały zebrane dary w wysokości 30.160 zł. Za okazaną ofiarność z serca dziękujemy.

Prosimy o wsparcie tegorocznych działań  dobrowolnymi darami, za co z góry serdecznie za nie dziękujemy. Niech Was Pan błogosławi.

Sekretariat Szafarstwa
Pastor  Grzegorz  Korczyc