|

„Dbajmy o siebie nawzajem” – list Zarządu Kościoła

Warszawa, dnia 25 czerwca 2020 roku,
Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów.

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

Z radością przyjęliśmy informacje o możliwości powrotu do nabożeństw w naszych obiektach kościelnych. Przez prawie 3 miesiące niejeden z nas modlił się słowami Psalmu 84: „O jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich”.

https://www.facebook.com/Kosciol.Adwentystow.RP/videos/1113568295695406/

I oto od nadszedł ten długo oczekiwany czas. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nasze oczekiwania były inne. Powracamy, ale nie wszystko jest takie samo jak było. Nie wiemy też jak długo taki stan potrwa.

W imieniu Zarządu Kościoła pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zborom, które zdecydowały się otworzyć swoje budynki kościelne. Szczególnie dziękujemy osobom z kierownictwa zborów, które podjęły się niełatwego zadania zorganizowania nabożeństw i przygotowania miejsc zgromadzeń zgodnie z przesłanymi wytycznymi i instrukcjami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom nabożeństw, którzy zdecydowali się przybyć pomimo targających nimi wątpliwości. Wiemy, że nie żałujecie tego!

Wraz z innymi pastorami jesteśmy zbudowani Waszą obecnością, zaangażowaniem, a przede wszystkim możliwością spotkania się na żywo i porozmawiania pomimo zachowywania wciąż zalecanego dystansu społecznego. Dziękujemy tym wszystkim, którzy stosują się do obowiązujących przepisów epidemiologicznych. Wasza postawa jest zachętą do uczestnictwa w nabożeństwach wszystkich tych, którzy są jeszcze niezdecydowani na powrót. Jest również dobrym świadectwem naszego umiłowania do prawa, porządku, a nade wszystko do napełnionego miłością szacunku dla bliźnich i troski o ich zdrowie.

Zwracamy się z gorącym apelem do tych osób, które z różnych powodów mają problemy z respektowaniem obowiązujących zarządzeń, wytycznych i instrukcji. Wasza postawa może ułatwić lub utrudnić decyzję osób wciąż wahających się, czy wziąć udział w nabożeństwie. Może też wpłynąć na to, jak długo będziemy mogli korzystać z możliwości uczęszczania na nabożeństwa.

Na dzień dzisiejszy oficjalne dane mówią o średnio 300 zakażeniach dziennie w całej Polsce i 15 zgonach. Średni współczynnik R (reprodukcji wirusa) wynosi 1,11, co oznacza, że 100 osób zakaża kolejnych 111. O wygaszaniu pandemii można mówić wtedy, gdy współczynnik R jest mniejszy od 1. W Polsce mamy do czynienia z bardzo nierównomierną sytuacją. Są województwa, gdzie współczynnik ten jest większy niż 2 (czyli 1 osoba zakaża 2 osoby), są też takie, gdzie współczynnik wynosi 0,5 (czyli jest bardzo niskie prawdopodobieństwo zakażenia się).

W skali świata niedługo liczba oficjalnych zakażonych wyniesie 10 milionów, a liczba zgonów wynosząca pół miliona jest już wyższa od rocznej ilości śmierci z powodu malarii. Światowa Organizacja Zdrowia, naukowcy oraz specjaliści od wirusologii oceniają, że światowa pandemia nie osiągnęła jeszcze swej kulminacji i od naszej rozwagi i stosowania się do zaleceń zależy, jak sobie z nią poradzimy. Dobra wiadomość jest taka, że po pierwszym poważnym kryzysie Europa radzi sobie z pandemią stosunkowo dobrze, choć istnieją obawy jakie będą skutki rozluźnienia pewnych obostrzeń.

Przytaczamy te dane po to, aby uzmysłowić sobie, że nadal powinniśmy być czujni i zachowywać się odpowiedzialnie. Mamy w Polsce pierwsze przypadki zakażeń w kościołach, a nawet na pogrzebach. Dzięki Bogu, jak dotąd żaden z tych przypadków nie dotyczy naszego Kościoła.

Zachowajmy więc rozwagę i stosujmy się do podstawowych zasad postępowania w zamkniętych pomieszczeniach: zasłaniania ust i nosa (maseczki, przyłbice), utrzymywania dystansu ok. 2 metrów (za wyjątkiem rodzin mieszkających pod jednym dachem), dezynfekowania rąk oraz innych przekazanych Wam wcześniej instrukcji. Pragniemy przy tym poinformować, że na swym ostatnim posiedzeniu Rada Kościoła udzieliła poparcia dla dotychczasowych działań Zarządu Kościoła związanych z sytuacją epidemiologiczną.

A zatem, cytując natchnione słowa, wyprzedzajmy się we wzajemnym okazywaniu szacunku, miejmy o siebie wzajemne staranie, ulegajmy jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, odłóżmy na bok swoje własne „ja”, uznajmy swych bliźnich za większych od siebie.

Tylko Pan Bóg tak naprawdę ustrzeże nas od wszelkiego zła. Ale polecając się Jego opiece, nie lekceważmy tych dobrych rzeczy, które możemy uczynić jako ludzie.

Polecając nasz wszystkich Bożej opiece i ochronie, życzymy Wam wielu błogosławionych i duchowych przeżyć podczas zgromadzania się na nabożeństwach. Niech Pan postawi również na naszych drogach szczerych, poszukujących ludzi pragnących w tych niełatwych czasach przyjąć ewangelię. Jesteśmy przekonani, że nasz dobry Pan, tak jak dotąd, nawet trudne doświadczenia i przeciwności chce obrócić ku swej chwale. Kościół żyje! Dzielmy się ze wszystkimi tym co dobre, co buduje i prowadzi do Chrystusa!

Zarząd Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w RP