Decyzja w sprawie rektora WSTH

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W dniu 19 grudnia 2010 r. Rada Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, na swym XV posiedzeniu zajęła się sprawą Rektora Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej (WSTH) w Podkowie Leśnej (czytaj również: Oświadczenie w sprawie doktoratu Rektora WSTH z dnia 14 listopada 2010 r., opublikowane wcześniej).

W związku z postanowieniem Centralnej Komisji Tytułów i Stopni Naukowych o wznowieniu doktoratu Rektora WSTH oraz powołując się na uchwałę RK 227/IX/10 z dnia 13 czerwca 2010 r., uchwalono zawiesić obecnego Rektora w pełnieniu jego funkcji.

Rada Kościoła jest świadoma powagi zarzutów stawianych Rektorowi i bardzo poważnie traktuje decyzje Centralnej Komisji podjęte w tej sprawie. Wyrażamy swoje ubolewanie już samym faktem stawiania tak poważnych zarzutów. Ponieważ jednak ostateczne prawomocne decyzje nie zostały podjęte, a sprawa będzie przedmiotem dalszych badań przez właściwe organy, Rada Kościoła pragnie wstrzymać się z ferowaniem ostatecznych wyroków.

Niezależnie od rzeczywistych czy też domniemanych błędów popełnionych przez dotychczasowego Rektora, pragniemy wyrazić Mu podziękowanie za wszystkie dobre działania podjęte na rzecz rozwoju Uczelni i jej sukcesów.

Z uwagi na czynności administracyjne związane z przejęciem kierownictwa Uczelni przez nowego Rektora, decyzja o zawieszeniu wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2011 r. Zawieszony Rektor nadal będzie pracował w Uczelni jako wykładowca.

Jednocześnie informujemy, że w porozumieniu z Wydziałem Transeuropejskim Generalnej Konferencji (TED) i za jego pozwoleniem, na pełniącego obowiązki Rektora WSTH powołano dra Daniela Dudę, dyrektora Sekretariatu Edukacji w TED.

Wierzymy, że dobry Bóg pobłogosławi wszelkie wysiłki mające na celu dalsze właściwe prowadzenie Uczelni, według najwyższych standardów etycznych i duchowych.

Marek Rakowski
Sekretarz
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]