Decyzje Rady i Zarządu Kościoła (1.I.2017 – 30.VI.2017)

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE RADY / ZARZĄDU KOŚCIOŁA W OKRESIE 1. STYCZNIA – 30. CZERWCA 2017″ el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Ewangelizacja

 • Ustalono wystosować pismo do starszych zborów i pastorów przypominające o promocji w zborach materiałów, broszur i ulotek wydanych lub poleconych przez Kościół Adwentystów Dania Siódmego i jego oficjalne organy przy zachowaniu właściwych procedur. Na szczeblu lokalnym takim organem wydającym zgodę lub polecenie jest rada zboru, która w razie wątpliwości powinna skonsultować treść wydawanego materiału z diecezją. Odnośnie krążącej po zborach broszury o reformacji Kościół nie utożsamia się z nią, nie popiera jej kolportowania i uważa sposób przedstawianych tam treści za szkodliwy i nierzetelny. Do pisma postanowiono dołączyć broszurę „Rok plakatu” omawiającą zasady głoszenia przez Kościół tzw. trudnych tematów i zawierającą sporo cytatów autorstwa E.G. White na ten temat.
 • Uchwalono sfinansować koszt tłumaczenia i wydania filmu „Tell the World” („Powiedz to światu”) opowiadającego historię powstania ruchu adwentystycznego.
 • Podjęto decyzję o sfinansowaniu projektu „Życie ma sens” obejmującego prowadzenie ewangelizacyjnej strony pod tym tytułem i powołano Daniela Kluskę na jej redaktora.
 • Powołano pastora Krzysztofa Morozowskiego na przełożonego Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina”.

Sprawy prawne

 • Opracowano uwagi do zapisów Statutu Kościoła i skierowano je do Stałego Komitetu Statutowego.
 • Dokonano nowelizacji Prawa Służby Kościelnej, w tym opracowano procedurę dyscyplinarną wobec pastorów oraz powołano komisje: orzekającą i odwoławczą.
 • Znowelizowano Regulamin Centralnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Ordynacje i powołania

 • Polecono pastora Stanisława Rabczaka do ordynacji.
 • Podjęto decyzję o podniesieniu pastora Jarosława Trojanowskiego do godności duchownego mianowanego.
 • Powołano do służby kościelnej w charakterze stażystów: Damiana Bilicza (Diecezja Wschodnia), Alana Bostana (Diecezja Południowa) i Tomasza Roszaka (Diecezja Zachodnia).

Delegacje

 • Beata Baron – do Słowenii na konferencję poświęconą edukacji adwentystycznej.
 • Alina i Marek Rakowscy – na Węgry na konferencję szkoleniową poświeconą rodzinie.

Zaproszenia

 • Torben Bergland, dyrektor Sekretariatu Zdrowia w Wydziale Transeuropejskim – szkolenie pastorów i konferencja zdrowotna w Wiśle.
 • Pastor Derek Morris, dyrektor Hope Channel – gość campu w Zatoniu w 2018 roku.
 • Pastor Izaak Liburd – prowadzenie ewangelizacji w Pszczynie.

Inne

 • Podjęto decyzję o przeznaczniu darów Dnia Szafarstwa na potrzeby Sekretariatu Młodzieży, w tym ZHA Pathfinders.
 • Na prośbę Dyrektora Generalnego Towarzystwa Biblijnego w Polsce i w związku z kończącą się kadencją władz Towarzystwa, uchwalono z ramienia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP delegować Przewodniczącego Kościoła, pastora Jarosława Dzięgielewskiego do pełnienia funkcji członka Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego.
 • Powołano na redaktora strony kościelnej adwent.pl Daniela Kluskę, asystenta dyrektora Sekretariatu Komunikacji i Mediów.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]