Decyzje Rady i Zarządu Kościoła (1.IV – 30.XI 2014 r.)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE RADY I ZARZĄDU KOŚCIOŁA W OKRESIE 1 KWIETNIA – 30 LISTOPADA 2014.


Plan strategiczny Kościoła

Uchwalono przyjąć zaproponowany przez Zarząd Kościoła podział odpowiedzialności w realizacji uchwalonego przez Zjazd Kościoła planu strategicznego Kościoła na lata 2013 – 2018 z jednoczesnym skierowaniem listu do przewodniczących diecezji, dyrektorów sekretariatów i instytucji Kościoła z zaleceniem przygotowywania dorocznych planów i sprawozdań z uwzględnieniem tego planu.

Ewangelizacja

 • Przeznaczenie środków finansowych z wydziału na realizację projektu misyjnego w Giżycku i na rozwój kolportażu
 • Powołanie Komitetu Misyjnego zajmującego się planowaniem i koordynacją krajowych projektów misyjnych, w tym również projektów Misyjnej Książki/Płyty Roku.

Media Adwentystyczne

 • Zakupienie programu ProPresenter do prezentacji multimedialnych
 • Przekazanie starszym zboru i pastorom programu „10 dni w pokoju na górze” jako materiału duszpastersko-ewangelizacyjnego przygotowanego przez Głos Nadziei
 • Udział Daniela Kluski w szkoleniu LC X-Change organizowanym przez wydział w Belgradzie
 • Utworzenie strony apologetycznej, na której będą  zamieszczane materiały teologiczne i odpowiedzi na zarzuty wobec teologii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
 • Zlecenie Głosowi Nadziei wykonania audiobooka książki „Nietypowy bohater” celem rozpowszechniania z chwilą wejścia na ekrany filmu fabularnego o Desmondzie Doss

Młodzież

 • Powołanie pastora Marka Micyka na komendanta Pathfindersów
 • Przyjęcie programu i budżetu Festiwalu Hosanna
 • Delegowanie M. Micyka na konferencję wydziałową „Istota nabożeństwa” z udziałem delegacji z diecezji (K. Harasim, R. Jankowski, M. Naumiuk).

Edukacja

 • Powołanie komitetu zajmującego się kształceniem kadr (ang. MINTAC)

Delegaci na Generalną Konferencję

Uchwalono powołać następujących delegatów na 60. sesję Generalnej Konferencji w San Antonio (USA) w 2015 roku: Jarosław Dzięgielewski (delegat z urzędu), Zofia Włodarczyk (delegat z urzędu – członek Rady Generalnej Konferencji), Mariusz Radosh – (członek Rady Wydziału TED), Maksymilian A. Szklorz, Wasyl Bostan, Tomasz Kosowski, Remigiusz Krok, Tomasz Jesionek, Włodzimierz Tarasiuk, Anna Żurkowska.

Ordynacje

Na wniosek Rady Diecezji Wschodniej i decyzją Rady Kościoła do grona duchownych ordynowanych dołączyli pastorzy: Adam Grześkowiak i Krzysztof Romanowski.

Skróty ksiąg biblijnych

Uchwalono zalecić redakcji Wydawnictwa Znaki Czasu stosowanie w Lekcjach Szkoły Sobotniej skrótów ksiąg biblijnych według Słownika Poprawnej Polszczyzny z jednoczesnym umieszczaniem instrukcji objaśniającej.

Sprawy prawne

 • Przyjęcie nowego Statutu Domu Opieki „Samarytanin”
 • Nowelizacje Statutów Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej i Prawa Ewangelistycznej Służby Kościelnej

Dotacje specjalne

Na podstawie przyjętych przez Radę Kościoła przepisów ogólnych dotyczących zasad udzielenia dotacji specjalnych z odszkodowania udzielono dotacji dla następujących projektów:

 • dla Administracji Domów Kościelnych z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Tureckiej 1 w Warszawie.
 • dla sekretariatu Szkoły Sobotniej z przeznaczeniem na stworzenie projektu portalu internetowego szkoły sobotniej.
 • dla sekretariatu Kaznodziejstwa z przeznaczeniem na realizację projektu „Certyfikat przywódcy  starszego zboru”.
 • dla sekretariatu Mediów Adwentystycznych z przeznaczeniem na realizację projektu „LIFEconnect – misja przez Internet”.
 • dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej z przeznaczeniem na modernizację ośrodka „Orion”.
 • dla Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei” na realizację projektu Studia Telewizyjnego Hope Channel Polska.
 • dla Kościelnego Funduszu Socjalnego z przeznaczeniem na sfinansowanie składek emerytalnych ewangelistów do KFS.
 • dla Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina” z przeznaczeniem na rozwój misji na nowych terenach przy współpracy z ewangelistami misyjnymi/.
 • dla sekretariatu Wydawnictw z przeznaczeniem na powiększenie w Zarządzie Kościoła Funduszu Pożyczkowego, umożliwiając udzielanie pożyczek Wydawnictwu „Znaki Czasu” na wydawanie atrakcyjnych, wysokonakładowych pozycji, które będą kolportowane przez kolporterów z atrakcyjnym rabatem.
 • dla Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej z przeznaczeniem na termomodernizację  budynku D.
 • dla Wydawnictwa Znaki Czasu z przeznaczeniem na projekt „Produkty wydawnicze wysokiej jakości”

Inne

 • Powołanie pastora Adama Grześkowiaka jako członka Komisji Konsultantów Kościelnych przy Towarzystwie Biblijnym
 • Wydanie „Głosu Adwentu” poświęconego nauce o świątyni
 • Zaproszenie na konferencję starszych zborów i pastorów w 2015 roku pastora Artura Stehle, wiceprzewodniczącego Generalnej Konferencji i dyrektora Instytutu Badań Biblijnych wraz z gośćmi. Konferencja będzie miała charakter teologiczny.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]