Decyzje Rady i Zarządu Kościoła (1.VII.2016 – 31.XII.2016)

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE RADY / ZARZĄDU KOŚCIOŁA W OKRESIE 1. LIPCA – 31. GRUDNIA 2016″ el_width=”100″][vc_column_text]Ewangelizacja

 • Projekt „Przełęcz ocalonych”.

Z inicjatywy grupy młodzieży uchwalono przyjąć projekt ewangelizacyjny wykorzystujący wejście na ekrany polskich kin film „Przełęcz ocalonych” w reż. Mela Gibsona, opowiadający historię adwentystycznego bohatera Desmonda Dossa. W ramach projektu przyjęto następujące inicjatywy:

 1. powołanie komitetu roboczego w składzie: Marek Micyk (przewodniczący), Mirosław Karauda, Michał Rakowski, Daniel Maikowski;
 2. nawiązanie kontaktu z wydawnictwem Pacific Press celem uzyskania licencji na wydanie książki autorstwa żony D. Dossa;
 3. wykupienie domen desmonddoss.pl oraz przeleczocalonych.pl;
 4. wydanie specjalnego numeru „Znaków Czasu” o zmniejszonej cenie (ok. 1,00 PLN);
 5. wykorzystanie materiałów z „Focus” i „It Is Written”;
 6. przygotowanie i wydanie na pendrive’ach materiałów prasowych dla dziennikarzy;
 7. wykorzystanie filmu „Conscientious Objector” przygotowanego przez Hope Channel Polska;
 8. wydzielenie z funduszu ewangelizacyjnego kwot niezbędnych do sfinansowania licencji, tłumaczeń oraz materiałów promocyjnych tego projektu;
 9. sfinansowanie z budżetu projektu misyjnego „Przełęcz ocalonych” zakupu 200 sztuk filmu „Szeregowiec Doss” i przesłania go pastorom oraz zborom.
 • Ustalono sposób dystrybucji, cenę oraz nakład misyjnej książki roku „Życie ma sens”.
 • Rozpoczęto pracę nad wydaniem gazetki ewangelizacyjnej z okazji 500. rocznicy reformacji.
 • Zakupiono z funduszu misji zagranicznej Biblie i przekazano je Diecezji Południowej w Anglii celem wykonywania pracy misyjnej wśród mieszkających tam Polaków.

Głos Nadziei

 • Przystąpiono do współpracy z prywatną telewizją „Skymaster”, która będzie nadawać na jednym ze swych kanałów programy Hope Channel Polska.
 • Przystąpiono do wydziałowego projektu zakupu filmu „Animal Encounters 2” promującego ideę kreacjonizmu.

Młodzież

 • Zakupiono halę namiotową wielofunkcyjną o powierzchni 525 m² na cele spotkań młodzieżowych w Zatoniu z możliwością wykorzystania podczas innych imprez kościelnych.

Zaproszenia

 • dla pastora Marka Wilsona z Australijskiej Konferencji Południowej zaproszonego do przeprowadzenia wykładów misyjnych podczas zjazdu młodzieży w Jeleniej Górze,
 • dla pastora Dariusza Jankiewicza na kamp w Zatoniu w 2017 roku,
 • dla prof. Janusza Skrzypaszka do przeprowadzenia wykładów z hermeneutyki dzieł Ellen G. White podczas konferencji pastorów i starszych zborów w 2017 roku.

Delegacje

 • Halina Jankowska (dyrektor Sekretariatu Dzieci i Misji Kobiet) i Marek Rakowski (dyrektor Sekretariatu Rodziny) – na międzynarodową konferencję poświęconą rodzinie, dzieciom i misji kobiet organizowaną przez Generalną Konferencję w Budapeszcie,
 • Beata Śleszyńska (dyrektor Sekretariatu Zdrowia) – na międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniom zdrowia organizowaną przez wydział Transeuropejski w Norwegii,
 • Marek Rakowski i Daniel Kluska – na konferencję GAIN poświęconą misji Sekretariatu Komunikacji i Mediów organizowaną przez wydziały Transeuropejski i Intereuropejski w Newbold College.

Sprawy prawne

 • Nowelizacja Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu Opieki „Samarytanin”.
 • Nowelizacja Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina”.
 • Nowelizacja Prawa Ewangelistycznej Służby Kościelnej.
 • Nowelizacja Prawa Służby Kościelnej.

UWAGA: Zestawienie szczegółowo nie wymienia standardowych i powtarzających się corocznie decyzji, takich jak: przyjęcie planów i sprawozdań z prac Zarządu Kościoła oraz jego sekretariatów i instytucji, zatwierdzenie budżetu, przyjęcie kalendarza wydarzeń kościelnych oraz sprawozdań komitetów.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]