Decyzje Rady i Zarządu Kościoła w dniach 1 V – 15 IX 2012

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

DECYZJE RADY I ZARZĄDU KOŚCIOŁA W OKRESIE 1 V  – 15 IX 2012

EWANGELIZACJA

 • Tłumaczenie książki „Doświadczając radości” z funduszu projektu „Wielka nadzieja”. Książka ta jest zbiorem 42 artykułów prezentujących podstawowe zasady wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i służyć będzie jako materiał pomocniczy do udzielania lekcji biblijnych, szczególnie zsekularyzowanemu odbiorcy.Pomocą do książki są wydane już przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny  „Głos Nadziei” filmiki pod tym samym tytułem.
 • Sfinansowanie wydawania czterokrotnie w roku w wersji polskiej przez „Głos Nadziei” filmów misyjnych pochodzących z Generalnej Konferencji. Projekt ten będzie pokrywany w 48% przez Zarząd Kościoła, w 52% przez trzy diecezje.
 • Sfinansowanie z funduszu polonijnego zakupu produktów Wydawnictwa „Znaki Czasu” i „Głosu Nadziei” z przeznaczeniem na przekazanie ich bibliotekom działającym na polskojęzycznych terenach Litwy.
 • Sfinansowanie z funduszu promocyjnego dzieł Ellen G. White Zarządu Kościoła książki „Służba kolporterska”
 • Wsparcie ogólnopolskiego misyjnego spływu kajakowego, który odbył się w dniach 1-5 lipca 2012r na Roztoczu kwotą równoważną 50% kosztów organizacyjnych.
 • Pokrycie przez Zarząd Kościoła części kosztu wydania ulotek GLOW.
 • Sfinansowanie przez Zarząd Kościoła wydania i druku 30 000 ulotek Euro 2012. Druk większej ilość ulotek pokryją sponsorzy.
 • Sfinansowanie 1000 egzemplarzy kursu „Śladami apostoła Pawła” oraz skredytowanie wydania 30 000 ulotek reklamujących kurs.
 • Wydanie książki autorstwa J. Frei’a pt. „Chrzest na przełomie tysiącleci” z prośbą do Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej o dofinansowanie.
 • Zakupienie dla celów ewangelizacyjnych audiobooków dla Wypożyczalni Muzycznej Audiobooków w Olsztynie, z której korzystają osoby niewidome.
 • Wsparcie projektu misyjnego zboru w Wiśle z okazji jubileuszu 100-lecia zboru.
 • Wsparcie inicjatywy wyznawców na Ukrainie budowy pomnika upamiętniającego pomordowanych adwentystów na Wołyniu i oddelegowanie na uroczystość jego odsłonięcia przedstawicieli polskiego Kościoła w osobach braci Mariusza  Maikowskiego i Stanisława Łozowskiego.
 • Pokrycie kosztu tłumaczenia książki K. &R. Flowersów „Family Evangelism” po połowie – z budżetu sekretariatu Rodziny i zarządu.
 • Zakupienie ewangelizacyjnych materiałów filmowych „Klasyczne wartości” i „Doświadczając radości” na potrzeby starszych zborów i pastorów.

MŁODZIEŻ

 • Przyjęcie budżetu Kongresu Młodzieży w Skoczowie.
 • Podpisanie porozumienia współpracy z komitetem młodzieży Diecezji Wschodniej w sprawie udostępnienia strony internetowej, która z dniem 1.05.2012r. staje się oficjalną stroną sekretariatu młodzieży przy Zarządzie Kościoła www.mlodzi.adwent.pl
 • Przychylenie się do projektu organizacji Tygodnia Modlitw Młodzieży przez młodzież Diecezji Wschodniej z zastrzeżeniem, że realizacja projektu powinna być poprzedzona zebraniem opinii i zamówień na materiały Tygodnia Modlitw Młodzieży w formie tradycyjnej oraz być koordynowana przez działający przy Zarządzie Kościoła komitet sekretarzy młodzieży pod kierownictwem jego przewodniczącego, pastora Wasyla Bostana.
 • Dofinansowanie campu w Zatoniu przez diecezje po 5000 PLN. Pozostałą różnicę pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami pokryje Zarząd Kościoła z funduszy oddziałowych.
 • Skierowanie Marka Micyka na szkolenie liderów młodzieży „The 1 project” w Danii w dniach 1-3 listopada 2012r.

DZIECI I PATHFINDERSI

 • Przyjęcie planu działania Pathfindersów do końca 2012r. przedstawionego przez komendanta, Sandrę Początek.
 • Sfinansowanie kosztów tłumaczenia i wydania materiałów dla Pathfindersów w wysokości 30% ogólnych kosztów projektu, skierowanego do Adwentystycznego Stowarzyszenia Inicjatyw (ASI). Projekt realizowany będzie przez 2 lata.
 • Dofinansowanie w 2012 r. wydania podręcznika do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej.
 • Zlecenie „Znakom Czasu” wydania ze środków Zarządu Kościoła w formie elektronicznej pomocy dla katechetów nauczających religii.
 • Przystąpienie do wydawania – w porozumieniu z Fundacją „Źródła Życia” – kompletu podręczników do nauczania dzieci w Szkole Sobotniej „Gracelink” w wersji drukowanej.
 • Delegowanie Katarzyny Chojnackiej, Haliny Jankowskiej, Danuty Niewolik, Renaty Smyk i Zofii Włodarczyk na wrześniowe szkolenie KID (program szkoleniowy dla dzieci i rodziców) w Anglii z możliwością powiększenia składu delegacji.
 • Dofinansowanie Ogólnopolskiego Zjazdu Dzieci w Pszczynie.

LEKCJE SZKOŁY SOBOTNIEJ

 • Zgoda kierownictwa „Znaków Czasu” na umieszczenie na stronie www.adwent.pl Lekcji Szkoły Sobotniej w zamian za pokrywanie kosztów tłumaczenia lekcji przez Zarząd Kościoła.

SPRAWY KADROWE

 • Powołanie Daniela Maikowskiego na redaktora strony www.adwent.pl
 • W związku z decyzją właściwego komitetu Generalnej Konferencji z dnia 16 maja br. o powołaniu – na prośbę Diecezji Wiktoriańskiej w Australii – pastora Romana Chalupki do służby pastorskiej – wyrażenie zgody i przystąpienie do wszelkich niezbędnych procedur, związanych ze służbowym przeniesieniem go do Wydziału Południowego Pacyfiku.
 • W związku z odejściem Anny Chalupki z pracy w księgowości Zarządu Kościoła, po przeanalizowaniu możliwości reorganizacji pracy w sekretariacie Zarządu i w wyniku ogłoszonego naboru, uchwalono:

– zatrudnić nową osobę na stanowisku referenta księgowego w osobie Agnieszki Baranowskiej (obsługa kasowa, bankowa, rachuba płac, stypendiów, zleceń Zarządu Kościoła, „Głosu Nadziei” i Kościelnego Funduszu Socjalnego [KFS], rachuba składek beneficjentów KFS i świadczeń emerytalnych emerytów kościelnych).

– przekazać z dniem 1.09.2012 r. obowiązek prowadzenia księgi Kościelnego Funduszu Socjalnego (obsługa emerytalna) głównej księgowej Zarządu Kościoła,

–  powołać na okres przejściowy do pomocy księgową ze „Znaków Czasu” w celu nadzoru i szkolenia w sprawach płacowych,

–  powołać z dniem 1.09.2012 r. na czas do końca roku finansowego 2012r księgową Elżbietę Korwel (realizacja szkolenia i nadzoru w sprawach płac, podatków i ubezpieczeń Zarządu Kościoła, „Głosu Nadziei”, Administracji Domów Kościelnych oraz Administracji Nieruchomości Kościelnych.) Z tego tytułu Zarząd Kościoła będzie refundował memoriałowo 80% kosztów zatrudnienia pracownika w „Znakach Czasu”.

KOMPUTERY DLA KSB/KSLŻ

Udzielenie jednorazowej dotacji z funduszy niedziesięcinowych dla Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej i Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia na zakup sprzętu komputerowego.

REMONT W ZATONIU

Przyjęcie sprawozdania skarbnika Kościoła z wizytacji Ośrodka w dniu 15 04.2012 r. i zalecenie ChSCh w ramach przygotowania do campu instalacji dodatkowych dwóch toalet w umywalni letniej, dodatkowego zbiornika na ciepłą wodę (500 l) oraz zintensyfikowanie działań na rzecz zainstalowania przynajmniej 4 przyczep holenderskich.

POROZUMIENIE Z PROREKTOREM WSTH

Podpisanie porozumienia o służbę kościelną z duchownym powołanym z zagranicy – dr Anatholijem Zhalovagą, powołanym na okres 5 lat na stanowisko pro-rektora WSTH. Wskazanie mu, zgodnie z art. 36, ust. 1 lit. b) Prawa Służby Kościelnej, lokalu mieszkalnego położonego w budynku seminaryjnym.

ZWIĄZKI ZAWODOWE W WSTH.

Rada Kościoła wyraża głęboką dezaprobatę dla powołania w WSTH organizacji związkowej. Fakt ten, jako niezgodny z zaleceniami Ducha Proroctwa, nie może się spotkać w żadnym razie z akceptacją Kościoła. Apelujemy do sióstr i braci biorących udział w tych działaniach o wycofanie się z tej nieszczęśliwej inicjatywy.

ZUS EWANGELISTÓW

Na wniosek Rady Instytucji Misyjnych – przeniesienie spraw ZUS-u ewangelistów (misyjnych i regularnych) do Zarządu Kościoła lub instytucji (w przypadku instytucji) oraz poszczególnych diecezji w zależności od ich przynależności terytorialnej. W związku z powyższym – dokonanie nowelizacji przepisów Prawa Ewangelistycznej Służby Kościelnej.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Decyzje Rady i Zarządu Kościoła[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]