Decyzje Rady i Zarządu Kościoła w dniach 1.XII 2012 – 31.I 2013

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła w dniach 1.XII 2012 – 31.I 2013 roku

EWANGELIZACJA

 • wydanie w ramach realizacji projektu ewangelizacyjnego „Wielka Nadzieja” materiałów do masowego rozpowszechniania „Ratunek” i „Connect” oraz materiału do udzielania lekcji biblijnych „Doświadczając radości” w wersji książkowej i zeszytowej. Koszt tłumaczenia pokrywa Zarząd Kościoła, koszt wydania i transportu – Wydział Transeuropejski;
 • przetłumaczenie i wydanie broszury szkoleniowej „Day of Placard” („Dzień plakatu”) jako materiału instruktażowego do projektu „Wielka Nadzieja”. Pozycja ta stanowi rady (między innymi E.G. White) w jaki sposób posługiwać się książką „Wielki Bój”;
 • przyjęcie innowacyjnego, ogólnokrajowego projektu misji zdrowotnej w zakładach pracy;
 • udzielenie dotacji dla Towarzystwa Biblijnego na realizację projektów rozpowszechniania Biblii, między innymi w więzieniach i szkołach;
 • przyjęcie propozycji Towarzystwa Biblijnego opłacania przez Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej rocznej składki przeznaczonej na tłumaczenie i wydawanie Pisma Świętego;
 • zorganizowanie w Podkowie Leśnej transmisji na żywo z ewangelizacji internetowej Live Streaming w ramach programu Wydziału Transeuropejskiego;
 • przyjęcie projektu misji innowacyjnej na Mazurach, „Pielgrzymka adwentystyczna”;
 • zakupienie książek Teda Wilsona pt. „Już niedaleko do domu”;
 • zakupienie licencji do 2. części filmu „Adwentyści”.

STRATEGIA KOŚCIOŁA

 • przyjęcie planów na 2013 rok przedstawionych przez instytucje i sekretariaty kościelne;
 • przyjęcie raportu Komitetu Reorganizacji i przedłożenie go Zjazdowi Kościoła oraz nowej Radzie Kościoła celem wdrożenia w życie. Tekst raportu zostanie wysłany delegatom na Zjazd Kościoła;
 • Przyjęcie Kalendarza Wydarzeń Kościelnych na 2013 rok.

MŁODZIEŻ

 • przyjęcie stanowiska „Zobowiązanie do uczniostwa młodzieży”, uchwalonego podczas Sympozjum Młodzieży w Holandii (18-21 października 2012r.);
 • ustalenie dnia 30 listopada 2013 roku Dniem Pathfindersów i wprowadzenie go do kalendarza szczególnych dni. Wydarzeniu temu nie będzie towarzyszyć zbiórka szczególnych darów;
 • przeznaczenie darów Dnia Szafarstwa w 2013 roku na potrzeby Pathfindersów;
 • dofinansowanie z budżetu Zarządu Kościoła kosztu przejazdu dla uczestników kongresu w Mannheim;
 • sfinansowanie przyjazdu na Festiwal Hosanna w 2013 roku adwentystycznej młodzieżowej orkiestry symfonicznej z Łucka na Ukrainie w ramach uchwalonego budżetu Festiwalu.

SZKOŁA SOBOTNIA

 • decyzja o publikowaniu na stronie internetowej Kościoła materiałów dla nauczycieli Szkoły Sobotniej i sfinansowanie tego projektu z budżetu Sekretariatu Szkoły Sobotniej.

STANOWISKA

 • przyjęcie stanowiska Generalnej Konferencji w sprawie homoseksualizmu i związków pomiędzy osobami tej samej płci.

SPRAWY PRAWNE

 • nowelizacja Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina”;
 • w związku z niespełnieniem wymaganych warunków – wypowiedzenie umowy współpracy ze spółką „Nadzieja.pl” i wykreślenie jej z listy organizacji wspierających Kościół. Decyzja ta nie dotyczy telewizji zborowej nadzieja.tv.

DELEGACJE

 • delegowanie na konferencję zdrowotną w Pradze następujących osób: Grażyna Kuczek, Jerzy Gubernator, Krzysztof Roszkowski

FINANSE

 • uchwalenie budżetu Zarządu Kościoła oraz Kościelnego Funduszu Socjalnego na 2013 rok;
 • dokonanie podziału uzyskanych przez Kościół środków spadkowych, które przeznaczono min. na:
  • remont w Katowicach;
  • ewangelizację przez media;
  • remonty w budynkach przy ul. Tureckiej (mieszkania) i Foksal (elewacja, biura);
  • namiot campowy;
  • wydanie książek: „Życie Jezusa”, „Prawo Zborowe”, „Interpretacja Biblii” i 4 podręczników katechetycznych;
  • projekt „Hope Channel Polska”;
  • wydanie nowych wersji kursów Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej;
 • wydanie materiałów opublikowanych w internetowym biuletynie „Dynamic Steward” na temat przeznaczenia dziesięcin i opublikowanie ich w „Głosie Adwentu” oraz biuletynie dla pastorów i starszych zborów;
 • przyjęcie planu prac inwestycyjnych w Ośrodku Zdrowego Życia „Orion”;
 • przeprowadzenie kontroli finansowej w instytucjach kościelnych z udziałem skarbników diecezjalnych;

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]