Dejan Stojkovic przechodzi do służby w Wydziale Południowego Pacyfiku

W związku z objęciem stanowiska dyrektora ds. młodzieży w Greater Sydney Conference w Wydziale Południowego Pacyfiku (SPD) Kościoła Adwentystów, pastor Dejan Stojkovic przestał być dyrektorem ds. młodzieży w Wydziale Transeuropejskim (TED).

6 LUTEGO 2024 (NR 983) [ted.adventist.org | Opr. Daniel Kluska]

Wybrany w maju 2021 r. na stanowisko dyrektora młodzieży w Wydziale Transeuropejskim Kościoła Adwentystów, Stojkovic przyniósł ze sobą wyjątkowe doświadczenie. Wcześniej pracował służąc w Kościele w Wielkiej Brytanii jako pastor młodzieżowy w Stanborough Park Church, dyrektor młodzieży i kapelan w Diecezji Anglii Południowej (2012) oraz dyrektor młodzieży w Brytyjskim Kościele Adwentystów (2017).

Dzięki swojej umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów w różnych przedziałach wiekowych, jego służba zawsze robiła dużą różnicę. Praca jako dyrektora młodzieży w Anglii mogła się skończyć wiosną 2020 roku wraz z nadejściem pandemii Covid 19. Jednak Stojkovic myślał nieszablonowo i dostosował swoją służbę aby pomóc młodzieży w trakcie lockdawn’u. Jednym z najbardziej zapadających w pamięć wydarzeń związanych z tym czasem było spotkanie pathfindersów online, w którym uczestniczyły dosłownie setki dzieci i nastolatków z całego terenu Wielkiej Brytanii, Wydziału Transeuropejskiego a nawet świata. Niezmierzone błogosławieństwo, jakie ta służba stworzyła dla adwentystycznych dzieci podczas „zamknięcia”, nie może być niedocenione ani zapomniane. Bez wątpienia jego kreatywne umiejętności medialne przyczyniły się do sukcesu w przekształceniu kryzysu w szansę.

Dejan i Deana Stojkovic wraz z dziećmi (od lewej): Zarą, Anną & Stefanem

Daniel Duda – Ludzie zostali ubłogosławieni, życia zostało zmienione.

– Chcę podziękować Dejanowi za jego wkład w misję wśród młodzieży w ciągu ostatnich dwóch i pół roku, kiedy nadzorował trzy kluczowe programy TED: Kongres Młodzieży, Camporee i we współpracy z Newbold College, udany program One Year in Mission. Te projekty wymagały niesamowitych umiejętności logistycznych z którymi Dejan poradził sobie doskonale. Ludzie zostali ubłogosławieni, życia zostało zmienione. Wielu podjęło decyzje pójścia za Chrystusem. Dziękuję mu za przyjaźnie, które nawiązał z setkami młodych ludzi i harcerzy. Zachęcał młodzież na różne sposoby do kroczenia drogą wiary i promował powołania duszpasterskie. Życzymy jemu i jego rodzinie powodzenia w nowych wyzwaniach związanych ze służbą w Australii.

Tymczasowa dyrektorka ds. młodzieży

Na styczniowym posiedzeniu Rady TED przegłosowano powołanie – oprócz obecnych obowiązków i do czasu wyboru nowego dyrektora – Vanesy Pizzuto na stanowisko tymczasowego dyrektora ds. młodzieży.

AAI