Delegacja adwentystyczna w Pałacu Prezydenckim

Podczas noworocznego spotkania Pary Prezydenckiej z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce, prezydent Duda podkreślił znaczenie historyczne wielokulturowości dla naszego kraju.

– Spotkanie, które dla mnie ma szczególny wymiar. Ono przypomina także o historycznej spuściźnie i historycznym wymiarze naszej ojczyzny, Polski – o tym, że na przestrzeni wieków mieszkali tu ludzie wielu narodowości, wielu wyznań, wielu kultur. Przyjeżdżali i był to taki spokojny świat, w którym znajdowali swoje miejsce, w którym się osiedlali, w który wrastali, w którym – przynosząc swoją tradycję – wplatali się w tę istniejącą mieszankę kultur i razem tworzyli coś, co dzisiaj w ogromnym stopniu nazywamy kulturą polską. – powiedział Andrzej Duda.

Sienna Gospel Choir powstał przy Stołecznym Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w 2001 roku [Zdj. Prezydent.pl]

-Były różne wydarzenia, czasem bardzo dramatyczne, takie jak prawie że zniknięcie z Polski wspólnoty żydowskiej w czasie II wojny światowej – Holokaust, którego ofiary już niedługo będziemy upamiętniali w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Więc były różne bardzo trudne momenty. Ale one stanowią naszą historię. Oczywiście, z tych wszystkich najtrudniejszych momentów, z relacji pomiędzy współistniejącymi narodami, grupami etnicznymi i wyznaniami oraz problemami, które wtedy były i narastały, musimy wyciągać na dzisiaj wnioski. – kontynuował prezydent.

– Ale popatrzmy na dziś, na tę naszą wielką wspólnotę ludzi żyjących w Rzeczypospolitej, których umownie nazywam Polakami. Bo dla mnie Polakiem jest każdy, kto czuje się z tą ziemią związany sercem, każdy, kto uważa, że ta ziemia jest jego ojczyzną – czy jest on z pochodzenia Białorusinem, czy Ukraińcem, czy sam uważa się za Polaka z pochodzenia, czy Żyda, jest krwi żydowskiej i jest w stanie to stwierdzić, czy jakiejkolwiek innej. Jeżeli czuje się związany z tą ziemią, jeżeli mówi: „Ta polska ziemia jest moją ojczyzną” – dla mnie w tego słowa znaczeniu jest Polakiem. – zaznaczył Duda.

– Cieszę się, że my, w Polsce, stanowimy taką właśnie wspólnotę ludzi wierzących – otwartych na siebie nawzajem, serdecznie do siebie nastawionych, którzy buduję Polskę właśnie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ogromnie Państwu za to dziękuję. – podkreślił Andrzej Duda.

Na spotkaniu nie zabrakło Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który reprezentował pastor Ryszard Jankowski, pastor przewodniczący Kościoła Adwentystów w Polsce.

Zaproszeni zostali także: hierarchowie oraz wierni Kościoła Rzymskokatolickiego, przedstawiciele wspólnoty żydowskiej, przedstawiciele wspólnoty muzułmańskiej, hierarchowie oraz wierni kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, hierarchowie duszpasterstw polowych oraz przedstawiciele Kościoła Zielonoświątkowego, przedstawiciele Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. A także: przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, zasiadający w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Całe wystąpienie prezydenta można znaleźć TUTAJ.

Prezydent.pl