„Docieraj do świata: Pójdę!”. Strategia Kościoła Adwentystów na kolejne lata skupiona na osobistym zaangażowaniu wyznawców.

W specjalnym wydarzeniu transmitowanym na żywo w dniach 3-4 lipca Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zaprezentował nową strategię na lata 2020-2025. Opierając się na motywie „Docieraj do świata” (org. Reach the World) rozpoczętym w 2015 r., w ciągu najbliższych lat Kościół skoncentruje się na osobistym zaangażowaniu wyznawców.

9 LIPCA 2020 (NR 769) `{`ADVENTIST.ORG/OPR.:DANIEL KLUSKA`}`

Nowa strategia ma pomóc Kościołowi być bardziej skoncentrowanym i skutecznym w osiąganiu swoich celów. Hasło planu zakorzenione jest w tekście z 28. rozdziału Ewangelii Mateusza:

(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
(20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

– Mamy nadzieję, że zwracając szczególną uwagę na to osobiste polecenie Jezusa Chrystusa, członkowie naszej społeczności na nowo się zaangażują szczególnie w tych ostatnich dniach historii Ziemi – podkreśla Ted Wilson, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na świece.

– Strategia „Pójdę” obejmuje szerokie spektrum życia Kościoła – zaznacza Michael Ryan, były vice przewodniczący Kościoła Adwentystów.  – Mamy biblijny mandat Ducha Proroctwa, mamy iść naprzód, czytać Pismo Święte, modlić się, być świadomym naszej misji udając się do najdalszych zakątków Ziemi. Musimy wziąć odpowiedzialność za misję także dla dobra naszych dzieci, aby zapewnić im właściwą duchową edukację i przykład. Każdy aspekt tego, co robimy, jest objęty tym planem – podkreśla Ryan.

Tylko/aż 10 punktów strategii.

Plan został opracowany przez Komitet Planowania Strategicznego, któremu przewodniczył Ryan. Gary Krause, dyrektor Departamentu Misji przy Generalnej Konferencji przedstawił cele nowej strategii w kilku słowach.

Michael Ryan, asystent przewodniczącego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dzieli się szczegółami nowej strategii w trakcie specjalnego programu telewizyjnego.

 

Plan jest streszczony w dziesięciu kluczowych celach – czterech celach dla rozwoju misji, trzech celach wzrostu duchowego i trzech celach skupionych na liderach. Wszystko zostało jednak podporządkowane jednemu założeniu: – Prowadzenie przez Ducha jest tutaj kluczowe. Musimy uznać, że choć przygotowaliśmy pewien plan, to musimy być gotowi na prowadzenie Ducha Świętego, który może pokazywać nam nowe priorytety i cele dla misji na naszym horyzoncie – zaznaczył Krauze.

MISJA

1. Ożywienie koncepcji światowej misji i poświęcenia się dla niej jako sposobu życia, w który zaangażowani są nie tylko pastorzy i pracownicy Kościoła, ale przede wszystkim każdy członek Kościoła, młody i starszy, z radością składając świadectwo o Chrystusie i czyniąc innych uczniami.

2. Wzmocnienie i różnorodność działań misyjnych w miastach, aby rozszerzyć działalność adwentystów, szczególnie w tzw. oknie 10/40 [1], wśród grup ludzi do których nie dotarła ewangelia.

3. Rozwój zasobów dla misji wśród niechrześcijańskich religii i innych systemów wierzeń.

4. Wzmocnienie instytucji adwentystycznych poprzez obronę wolności, promocję zdrowia i nadziei przez Jezusa oraz w przywróceniu ludziom właściwego obrazu Boga.

DUCHOWY WZROST

5. Zachęcanie członków oraz całe rodziny do prowadzenia duchowego życia.

6. Zwiększenie misji wśród młodych a także większe wysiłki w celu zatrzymania i zaangażowania młodzieży w Kościele.

7. Wsparcie młodzieży w stawianiu Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu oraz pomoc w zrozumieniu biblijnego światopoglądu na tą sprawę.

PRZYWÓDZTWO

8. Wzmocnienie roli uczniowskiej pastorów, nauczycieli i innych pracowników Kościoła oraz zapewnienie im regularnych możliwości rozwoju.

9. Dostosowanie zasobów światowego kościoła do celów strategicznych.

10. Wzmocnienie przejrzystości podejmowanych przez Kościół działań i inicjatyw misyjnych.

– Tak naprawdę nie jest to kolejny papierowy program ani jednorazowe wydarzenie. Nowa strategia przypomina mapę, która pomaga poruszać najważniejsze kwestie stojące przed Kościołem w najbliższych latach i pozostać wiernym naszej misji – podkreślił dyrektor Sekretariatu Misji.

Statystyki mówią za siebie

Problemy stojące przed Kościołem już udało się zidentyfikować dzięki szczegółowym badaniom. Według Davida Trima, dyrektora Archiwów, Statystyk i Badań przy Generalnej Konferencji, możemy być pewni, że wybrany kierunek jest właściwy.

Klip promujący nową strategię “I will go”

– Dzięki ankietom przeprowadzonym w 2018 roku we wszystkich 13 oddziałach Kościoła Adwentystów na całym świecie, dowiedzieliśmy się wiele na temat stanu Kościoła. Udzielono 63 756 odpowiedzi na pytania dotyczące osobistych praktyk duchowych, lokalnego środowiska kościelnego a także podejścia adwentystów do biblijnych – od dosłownego sześciodniowego stworzenia do pojęcia duszy i śmierci – podkreślił Trim.  – Dane te pozwoliły przywódcom i liderom Kościoła na dosłowne „zbadanie pulsu” Kościoła. Dzięki tej wiedzy zorganizowano programy, które pozwalają duchowo wzrastać i zaangażować się w misję Kościoła.  W ciągu następnych pięciu lat będziemy już na bieżąco prowadzić badania, które pozwolą ocenić skuteczność tego planu i wprowadzać potrzebne modyfikacje i zmiany – zaznaczył Trim.

Aby uzyskać więcej informacji na temat „I Will Go” (tłum. Pójdę), odwiedź stronę www.iwillgo2020.org.

AAI


[1] Okno 10/40 pozostaje obszarem najcięższych starć aż czterech cywilizacji: zachodniej (chrześcijaństwo), islamskiej, buddyjskiej i hinduistycznej.

Zamieszkany przez blisko 3 mld ludzi Oporny Pas, ciągnący się od wschodniej Afryki, aż po zachodnie krańce Azji, pomiędzy 10 a 40 równoleżnikiem na północ od równika, stanowi realizację huntingtonowskiej wizji przyszłości świata. Samo pojęcie Okna 10/40 stworzył brazylijski ewangelista Luis Bush w 1990 roku. Dążył on do określenia mapy przedstawiającej najuboższą ludność świata w dwojakim znaczeniu – najuboższych z ubogich duchowo, czyli tych, do których nie dotarła Dobra Nowina oraz najuboższych z ubogich materialnie. Przy pomocy raportów ONZ udało mu się nakreślić geograficzne ramy misyjne w granicach których dokonać ma się misja zbawienia wszystkich dusz

Premiera strategii – program telewizyjny