Dodatkowa sesja Generalnej Konferencji w styczniu 2022 roku.

Na ostatniej sesji wiosennej Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, członkowie Komitetu Wykonawczego (GC EXCOM) zagłosowali za zorganizowaniem specjalnej sesji Generalnej Konferencji w dniu 18 stycznia 2022 r.

15 KWIETNIA 2021 (NR 812) {ADVENTIST.NEWS / OPR. DANIEL KLUSKA`}

Głosowanie odbyło się w dniu otwarcia wiosennej sesji Generalnej Konferencji (GC) w 2021 r., jednego z dwóch dorocznych spotkań najwyższego organu zarządzającego Kościoła Adwentystów, między sesjami wyborczymi.

Specjalne, jednodniowe spotkanie GC w siedzibie kościoła w Silver Spring w Stanach Zjednoczonych zostałoby zwołane wyłącznie w celu zmiany Statutu GC. Wprowadzone zmiany mają umożliwić delegatom uczestnictwo za pomocą internetu w kolejnej sesji GC.

Przed głosowaniem nad tym punktem agendy, podsekretarz Kościoła Adwentystów Hensley Moorooven wyszczególnił niektóre czynniki rozważane przy przedstawianiu tej propozycji członkom GC EXCOM. Zwrócił uwagę, że Statut Kościoła stanowi, że sesje wyborcze Generalnej Konferencji, muszą odbywać się stacjonarnie a delegaci muszą być na spotkaniu osobiście. Ponadto art. V ust. 1 Statutu Kościoła stanowi, że odroczenie Sesji wyborczej nie powinno przekraczać dwóch lat poza wyznaczony regularnie termin. Moorooven wyjaśnił następnie, że zmiany w Statucie Kościoła mogą być wprowadzane tylko przez delegatów na zwykłej lub specjalnej Sesji GC (stacjonarnie).

Moorooven powiedział, że wśród innych elementów branych pod uwagę, przywódcy starali się podjąć decyzję korzystną dla delegatów. – Naszym celem była przejrzystość na każdym etapie procesu wyborczego – powiedział. – Propozycja, którą dziś przedstawiamy, jest najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem, które pozwoli delegatom na udział w zbliżającej się sesji wyborczej GC, nawet jeśli nie mogliby fizycznie podróżować do St. Louis z powodu pandemii koronawirusa.

Przewodniczący Konferencji Generalnej Ted N. C. Wilson zaznaczył, że specjalna, styczniowa  Sesja GK zbierze się tylko w jednym punkcie porządku obrad. Zapewnił członków, że na specjalnej Sesji nie zostaną dodane żadne dodatkowe punkty.

Ponieważ pandemia COVID-19 nadal stanowi wyzwanie dla organizacji dużych wydarzeń a także samych podróży, organizatorzy Generalnej Konferencji uznali za rozsądne, aby zaplanować sesję w innym terminie. Po pierwszym odroczeniu Sesji GC, Komisja Statutowa zebrała się i zarekomendowała zmianę Statutu GC, która pozwoliłaby w przyszłości na wirtualny udział w posiedzeniu. Jednak możliwość kolejnego przesunięcia z powodu trwających obostrzeń spowodowałaby, że GC nie przestrzegałaby Statutu (odroczenie sesji wyborczej trwałoby dłużej, niż zakładane 2 lata). Przywództwo Kościoła zaleciło, aby zwołać oddzielną sesję w celu zmiany statutu umożliwiającego głosowanie online.

Podczas dyskusji kilku członków GC EXCOM wyraziło poparcie dla wniosku, zwracając uwagę na to, jak pandemia zmieniła działalność w kościele a także poza nim. Przewodniczący Hope Channel, Derek Morris, opowiedział się za wnioskiem:  – To doskonała propozycja i tak naprawdę to, czego chcemy, to włączenie większej liczby delegatów, a nie wykluczenie ich. W sytuacji w jakiej znajdujemy się dzisiaj, w pełni popieram tę propozycję – zaznaczył Morris.

– Przede wszystkim uważam, że jest to logiczne rozwiązanie w celu umożliwienia dalszego, sprawnego funkcjonowania Kościoła. – powiedział Barna Magyarosi, sekretarz Wydziału Intereuropejskiego (EUD). – Chciałbym również zasugerować, aby gdzieś w protokole lub w treści tej zmiany znalazł się zapis, który nie czyniłby tego rozwiązania jednorazowym. Być może w przyszłości podobne rozwiązania pozwolą sprawnie podejmować decyzje z wykorzystaniem technologii internetowej bez konieczności podejmowania podróży. – zaznaczył Magyarosi.

Po dyskusji rozpoczęło się głosowanie nad trzema wnioskami.

Pierwszy, dotyczący zatwierdzenia propozycji Specjalnej Sesji Generalnej Konferencji, został przyjęty większością głosów 169 do 3.

Drugi wniosek: zwołanie specjalnej sesji Generalnej Konferencji w dniu 18 stycznia 2022 r., w Silver Spring w Stanach Zjednoczonych, w celu zmiany Statutu GC w celu umożliwienia udziału online w sesjach Generalnej Konferencji został przyjęty 168 do 3 .

Ostatni, trzeci wniosek, dotyczący zmniejszenia liczby delegatów na Specjalną Sesję GC do 400 osób, także został przyjęty liczbą głosów 170 do 1.

AAI.