Dom Opieki „Samarytanin” – oferty pracy

Bielsko Biała, 24.10.2024

Do osób zainteresowanych pracą w służbie drugiemu człowiekowi!

Każdy z nas chciałby zapewnić swoim najbliższym prawdziwy dom – zwłaszcza tym wymagającym szczególnej troski. Dom, w którym znajdą odpowiednią opiekę, wsparcie  i zrozumienie, gdzie będą czuć się bezpiecznie i swobodnie. Możemy tworzyć to wspólnie. Potrzebujemy Waszych chętnych rąk i serc do pracy!

Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej oferuje opiekę osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym lub niepełnosprawnym. Jest prowadzony przez nasz Kościół w duchu ewangelicznej miłości i służby. Naszym domownikiem może zostać każdy potrzebujący opieki, niezależnie od swoich poglądów   i wyznania. Wyznawcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z całej Polski  przyjmowani są w pierwszej kolejności,  natomiast w odniesieniu do pozostałych osób, w ramach wolnych miejsc, ale wtedy obowiązuje zasada regionalizacji zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Mieszkańcom zapewniamy całodobową opieką. Dbamy o ich zdrowie, sprawność ruchową i umysłową, a także o dobre samopoczucie. Jednak w naszej misji chodzi nam o coś więcej. Chcemy dawać naszym podopiecznym wsparcie duchowe i emocjonalne w trudnych chwilach, które nieuchronnie nadchodzą na ostatnim etapie życia. Pragniemy, aby mogli zasnąć z pokojem w sercach, pogodzeni sami ze sobą, z bliskimi i z Bogiem. By tak mogło być, potrzebni są ludzie żyjący adwentową nadzieją i przekazujący ją innym.

Jeśli Bóg porusza Twoje serce, nie wahaj się, podejmij pracę w „Samarytaninie”.  Obecnie potrzebujemy:

opiekunów

pracownika kuchni.

CZEKAMY NA WAS I ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 33 814 09 56

kontakt@samarytanin.net.pl

Dyrekcja Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku Białej

przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP