Doroczne Dary Ofiarności

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Niewielu ludzi w Jerozolimie posiadało tak mało dóbr tego świata jak On. Jednak pozostawił swoim uczniom bogatsze dary niż jakikolwiek ziemski monarcha podarował kiedykolwiek swoim poddanym (Ellen G. White, The Watchman, 7.4.1908).

Droga Boża Rodzino,

Dzięki Chrystusowi każdy z nas cieszy się mnogością błogosławieństw Bożych. Tak jak wyraził to apostoł Piotr, zostaliśmy obdarzeni „wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności” (2 Piotra 1,2-3). Nie jesteśmy w stanie przecenić wartości łaski i pokoju, o których uczeń Pana Jezusa pisał w tym fragmencie. Te niezwykłe dary powodują zmianę życia i budzą pragnienie przekazywania ich dalej, kolejnym Dzieciom Bożym. Duch Święty wspiera, inspiruje i wyposaża każdego, kto chce głosić ewangelię.

Sobota kończąca Tydzień Modlitwy jest jednocześnie w Kościele adwentystów ogólnoświatowym Dniem Ofiarności. Składane dziś dary są kierowane na potrzeby misji na świecie. Z nich zasilane są projekty Misji Globalnej. Doświadczenie wielu lat pokazuje, że ewangelizacja w naszym kraju jest zasilana przez ogólnoświatowy Kościół środkami wielokrotnie większymi od zebranych przez nas samych. Odbieramy więc – zgodnie z Bożą obietnicą – wielkie błogosławieństwo w dawaniu.

Nim położymy jakiś pieniądz na tacę, oddajmy jako dar swe serce, aby natchniona myśl zapisana przez apostoła Pawła spełniła się w naszym życiu:

Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali(2 Kor. 8,9).

W imieniu Zarządu Kościoła

brat w Chrystusie Jarosław Dzięgielewski

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]