„Dotrzeć do świata“ – sprawozdanie z konferencji TED Combined Advisory

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Co 30 sekund jedna osoba na świecie przyłącza się do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Co 3 godziny powstaje nowy zbór. Adwentyści są dziś obecni w 232 krajach.

W dniach 15-20 maja w Weybridge (Wielka Brytania) odbyło się szkolenie dla Dyrektorów Sekretariatów z krajów Wydziału Transeuropejskiego. „Dotrzeć do świata“ (ang. Reach The World) – z taką myślą ponad 130 liderów z poszczególnych krajów wydziału spotkało się w podlondyńskiej miejscowości, aby rozmawiać, dzielić się doświadczeniami i planować wspólne działania wydziału na najbliższe lata.

Choć wspomniane na początku statystyki robią wrażenie, a Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest jedną z najszybciej rozwijających się wspólnot religijnych na świecie, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie ewangelizacji i misji kościoła.

Na świecie jest ponad 500 miast, które mają ponad 1 milion mieszkańców. – W 43 z nich nie ma jednak nawet jednego adwentysty. To wielkie wyzwanie dla misji – mówił Gary Krauze, z Sekretariatu Misji przy Generalnej Konferencji. Warto tworzyć lokalne ośrodki wpływu które będą odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności – spotkania dla młodzieży, pomoc dla bezdomnych czy banki żywności, to tylko niektóre z działań, jakimi można rozpocząć misję w dużych  miastach.

Misja wśród młodzieży

Według statystyk, 70 proc. osób decydujących się na przyjęcie chrztu, robi to przed 25 rokiem życia. W jaki sposób stworzyć dla młodzieży w naszych zborach takie warunki, aby nie czuła się odrzucona i niepotrzebna?

Wydział Inter-Europejski zaproponował rozwiązanie, które polegać ma na promowaniu wśród krajów naszego wydziału idei kościoła, będącego schronieniem dla każdego (ang. iCOR – Church Of Refuge).

Idea iCOR skupia się wokół czterech obszarów: 1 – RELACJI (nawiązanie kontaktu, otoczenie opieką oraz poznanie darów i talentów osób, które nie czują się w kościele dobrze); 2 – DUCHOWEGO WZROSTU (wspólne nabożeństwa, nauczanie); 3 – MISJI (służba dla innych i jedność) oraz 4 – ROZWÓJU (mentoring i szkolenia liderów).

Dlaczego wyznawcy opuszczją kościół?

Ciekawym elementem konferencji była prezentacja Davida Trim’a, Dyrektora Archiwum, Badań i Statystyk Kościoła przy Generalnej Konferencji. W swoim wystąpieniu Trim poruszył temat osób, które – z różnych powodów – odeszły z Kościoła. Na podstawie przeprowadzonej z nimi ankiety wywnioskowano, że ponad połowa (53 proc.) to osoby w wieku 18-39 lat. 28 proc. ankietowanych wskazało, że powodem ich odejścia było oddalenie się od wspólnoty z ludźmi. Warto dodać, że badani (40 proc.) podkreślali, że po odejściu z kościoła, nikt się z nimi nie kontaktował.

Jak zbliżyć się do tych, którzy wydają się dryfować w kierunku kościelnych drzwi? Przeprowadzone badania wykazały, że ponad 35 proc. osób skreślonych z list zborowych jest gotowych do ponownego kontaktu. Kluczem wydaje się być większa otwartość ze strony zboru do wyciągnięcia pomocnej dłoni w stronę tych, którzy odchodzą. Przede wszystkim jednak, trzeba skupić się na większej aktywizacji młodych ludzi w obszarze ich zainteresowań tak, aby mogli realizować swoje pomysły i inicjatywy w lokalnych zborach.

Edukacja i służba

Każdego dnia spotkania rozpoczynały się i kończyły wspólnym nabożeństwem. Pomiędzy sesjami plenarnymi uczestnicy rozchodzili się do swoich grup podzielonych na poszczególne sekretariaty.  Spotkania warsztatowe były dla prowadzących nie lada wyzwaniem, ponieważ niektóre Unie naszego Wydziału są dość małe, a osoby odpowiedzialne za dany sekretariat zazwyczaj opiekują się również innymi gałęziami misji.

– Wydaje się jednak, że – biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej ankiety po konferencji – uczestnicy byli zadowoleni z poruszonych tematów, a czasu na pytania i rozmowy było wystarczająco dużo – zapewnia Sekretarz Wydziału TransEuropejskiego, Audrey Andersson.

Każdego wieczoru słowami refleksji dzielił się Artur Stelle; dobrze znany polskim wyznawcom mówca z Campu w Zatoniu. Starannie dobrane wersety i z humorem opowiedziane doświadczenia z własnego życia, pomagały uczestnikom odnowić ich obraz Boga zacierany codziennymi smutkami. Skupiając się na życiu Mojżesza i Salomona, Artur Stele podkreślił znaczenie naszego całkowitego zaufania i poświęcenia w efektywnym docieraniu do świata – Twoje czyny mówią głośniej niż Twoje słowa – skonkludował Stelle.

Wśród uczestników z Polski znaleźli się: Jarosław Dzięgielewski, Maksymilian Szklorz, Marek Rakowski, Beata Śleszyńska, Mirosław Karauda, Marek Micyk, Stanisław Niedziński i Daniel Kluska.

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617″][/vc_column][/vc_row]