Dyrektorzy sekretariatów i instytucji Kościoła na spotkaniu w Warszawie

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”10 LISTOPADA 2019 (NR 732) `{`DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][vc_column_text]

Dwa razy do roku, odbywa się w Warszawie wyjątkowe spotkanie. Z całej Polski zjeżdżają się do siedziby Kościoła Adwentystów w Warszawie dyrektorzy sekretariatów oddziałowych przy Zarządzie Kościoła oraz dyrektorzy instytucji misyjnych. W tym roku na spotkaniu po raz pierwszy pojawili się także przewodniczący Diecezji.

Spotkanie odbywa się w ramach zaplanowanego szczegółowo Kalendarza Wydarzeń Kościelnych i ma na celu podsumowanie dotychczasowej pracy poszczególnych oddziałów Kościoła oraz zaplanowanie kolejnych działań na najbliższe miesiące. Na ostatnim spotkaniu poruszono także zagadnienia związane z wdrożeniem kolejnych elementów Strategii Kościoła, przyjętej na ubiegłorocznym, XXII Zjeździe Kościoła.

Pastor Marek Rakowski, sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, prowadził dyskusję na temat sposobów w jaki była wdrażania Strategia Kościoła w ciągu ostatnich miesięcy.

Spotkanie rozpoczął pastor Marek Rakowski, Sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przypominając punkty Strategii Kościoła dotyczące tożsamości duchowej. Wspólnie zastanawiano się nad sposobami realizacji tych założeń przez poszczególne jednostki kościoła. Beata Baron, dyrektorka Sekretariatu Edukacji, podzieliła się wrażeniami z ostatniego szkolenia katechetów i nauczycieli szkoły sobotniej w Diecezji Południowej. – Bezpośrednie spotkania z liderami zborów to najlepszy sposób na wprowadzanie Strategii w życie. Szkolenia i warsztaty, osobiste rozmowy,  są do tego najlepszą okazją – podkreśliła Baron. Podobnego zdania jest pastor Marek Micyk – Jeżeli spotkam się z młodzieżą i wspólnie wybierzemy się w miasto aby mówić o Chrystusie, młodzież jest gotowa bardziej zaangażować się w misję. Sama teoria nic nie da – zaznaczył dyrektor Sekretariatu Młodzieży. 

Edukacja ma wyjątkowe znaczenie w kształtowaniu właściwych, chrześcijańskich postaw także u najmłodszych. – Z początku obawialiśmy się uruchomienia punktu przedszkolnego na terenie kampusu naszej uczelni. Jednak pozytywna reakcja ze strony lokalnej społeczności i w konsekwencji brak miejsc dla kolejnych dzieci, rozwiały nasze najśmielsze oczekiwania – podkreśliła Dr Anna Słonecka-Polok, rektor Wyższej Uczelni Teologiczno-Humanistycznej. Współpraca z młodymi ludźmi stwarza także możliwości odnalezienia przyszłych liderów. – Od momentu rozpoczęcia mojej służby w ZHA zauważyłam, jak wielu młodych harcerzy ma predyspozycje do bycia liderami zborów w przyszłości. Należy stworzyć dla nich warunki do rozwoju właśnie w naszych zborach i grupach. W innym przypadku możemy ich po prostu stracić – zaznaczyła Olga Kulinicz, komendant główny Związku Harcerstwa Adwentystycznego w Polsce. 

W trakcie spotkania nie zabrakło czasu także na modlitwę. Na zdjęciu: pastor Marek Rakowski, sekretarz Kościoła oraz Olga Kulinicz, Komendantka Główna Związku Harcerstwa Adwentystycznego w Polsce.

Szczególną dyskusję wzbudził temat przebiegu nabożeństw w naszych zborach. Okazuje się, że w wielu miejscach zapomina się o wyjątkowym znaczeniu wspólnych, sobotnich spotkań. – Kiedy jeździmy do różnych zborów starajmy się przypominać o tym, jak wielkie znaczenie ewangelizacyjne mają właśnie nasze nabożeństwa. Jednak aby spełniły one także tą szczególną, misyjną rolę, należy poświęcić więcej czasu na ich właściwą organizację – podkreślił pastor Ryszard Jankowski, Przewodniczący Kościoła Adwentystów w Polsce.  Jedną z decyzji po spotkaniu było zaplanowanie w 2020 roku szczególnej konferencji mającej na celu podkreślenie znaczenia, porządku i właściwej organizacji sobotnich nabożeństw.

Ważnym punktem organizacyjnym spotkania było zaproszenie do udziału nowych przewodniczących poszczególnych Diecezji Kościoła Adwentystów w Polsce. W ten sposób można jeszcze dokładniej połączyć działania poszczególnych jednostek Kościoła z planami misyjnym Diecezji.

Kolejne spotkanie dyrektorów sekretariatów oddziałowych i instytucji misyjnych planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. W tej chwili liderzy muszą skoncentrować się na zaplanowaniu budżetów i planów misyjnych na najbliższy rok. W kolejnym kroku plany te zostaną przedstawione Radzie Kościoła, która podejmie decyzję odnośnie ich dalszej realizacji. 

Daniel Kluska

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]