Działania misyjne Wydziału Transeuropejskiego mogą pomóc Kościołowi ogólnoświatowemu

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”11 KWIETNIA 2019 (NR 692) `{`TED/TŁUM.DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][vc_column_text]

 

– Czy myślisz, że nadal będziesz adwentystką w wieku 40 lat? – zapytał kilka lat temu Paul Tompkins, przewodniczący Misji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Szkocji,  18 letnią dziewczynę. – Mam nadzieję, że w wieku 40 lat nadal będę adwentystką – odpowiedziała – Nie jestem jednak pewna przyszłego roku.

Tompkins, uczestnik konferencji „Nurture and Retention” (tłum. „Pielęgnowanie i zatrzymanie”), która odbyła się 7 kwietnia w światowej siedzibie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Silver Spring w Stanach Zjednoczonych, przypomniał swoją rozmowę aby zilustrować, jak młodzi ludzie traktują bieg czasu. – Dyskutowanie o tym, co będzie za 40 lat, to inna bajka. Oni myślą o tym, co jest tu i teraz. – podkreślił pastor. 

Tompkins ocenił, że biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania jakie spotyka w swoim rejonie pracy, skłaniają go one do jednego wniosku: dzieci i młodzi dorośli nie kupują adwentyzmu. – Dlaczego tak wiele osób odchodzi z Kościoła? – zadał pytanie. – Choć niektóre powody są trudne do wyartykułowania, to jednak Kościół może podjąć działania, mogące zapobiec temu trendowi. 

Paul Tompkins przez 15 lat był Dyrektorem Sekretariatu Młodzieży w Wydziale Transeuropejskim. W tym czasie obronił doktorat z zakresu rozwoju i właściwego utrzymania Kościoła a także ściśle współpracował ze swoimi odpowiednikami w Wydziale Intereuropejskim. Był także zaangażowany w międzynarodowy projekt Kościoła Adwentystów o nazwie  „iCOR”  – Intergenerational Churches of Refugee Concept („Kościół jako międzypokoleniowe miejsce dla uciekinierów” – tłum.red.)

Główną ideą jest to, aby Kościół był „bezpieczną przystanią, która zapewnia ochronę, mediację, sprawiedliwość i długoterminową opiekę”. Jednocześnie inicjatywa ma na celu włączenie „wszystkich pokoleń, wszystkich kultur i wszystkich klas społecznych”. [Zobacz prezentację Paula Tompkinsa]

Znaczące relacje i uczniostwo

Kilku pozostałych mówców konferencji podkreślało, że chęć przychodzenia do lokalnego zboru ma często więcej wspólnego z pozytywnymi doświadczeniami związanymi z daną wspólnotą, niż z samymi doktrynami. – Jeśli chodzi o pozostanie adwentystą, kluczowe są relacje w lokalnym Kościele – powiedział Tompkins. – Ludzie pragną duchowej przynależności. Pozostaje pytanie: jak możemy pomóc naszemu Kościołowi stać się duchowym domem dla młodych ludzi? – zapytał Tompkins.

Wydział Transeuropejski obejmujący 22 kraje europejskie, pracuje nad stworzeniem szczególnych miejsc, w których dzieci i młodzież mogą wchodzić w interakcje z liderami Kościoła. – Chcemy stworzyć platformy dla uczniostwa, mentoringu i rozwiązywania konfliktów – podkreśla Sekretarz Wydziału, Audrey Andresson.

Jest to jednak więcej niż problem tylko młodzieży i dzieci. Ludzie nie czują, aby mogli realizować się w misji Kościoła. O wiele łatwiej im spełniać swoje życiowe marzenia, niż wdrażać swoje pomysły w funkcjonowanie Kościoła. 

Pako Mokgwane, Dyrektor wspierający Sekretariat Młodzieży przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przedstawił znaczenie iCOR dla zatrzymania młodych wyznawców. – W większości lokalnych kościołów działania zorientowane są w stronę osób dorosłych. Jednak udział młodych osób w procesach decyzyjnych, przywództwie, misji i uwielbieniu zwiększa poczucie przynależności – podkreślił. – ICOR oferuje dziesięć wartości, które wspierają zdrowe relacje, a zdrowe relacje rodzą zdrowe kościoły, które zatrzymują członków i przyciągają więcej ludzi – zaznaczył Mokgwane. [Zobacz prezentację Pako Mokgwane]

Kirk Thomas i Paul Lockham w trakcie krótkiej demonstracji wizualnej.

Inni uczestnicy konferencji będący członkami Wydziału Transeuropejskiego to między innymi dr Kirk Thomas, członek specjalnej komisji ds. rozwoju Kościoła w Wielkiej Brytanii. Był on odpowiedzialny m.in. za stworzenie ogólnodostępnej platformy, która umożliwiała w Anglii bardziej otwartą dyskusję na ten temat. Opublikował on także artykuł na ten temat w kwietniowym wydaniu czasopisma Ministry Magazine. Paul Lockham, były Sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wielkiej Brytanii, był także członkiem komitetu w 2013 roku.

Łączenie sił

Liderzy Kościoła podkreślili, że starają się gromadzić wszelkie informacje i środki z różnych obszarów Kościoła,  aby wspierać wysiłki na rzecz zatrzymania członków – zwłaszcza młodych – i zaangażować ich w życie kościelne.

– Kilka wydziałów kościelnych – Sekretariat Szkoły Sobotniej i Kaznodziejstwa, Misji Kobiet – współpracują z naciskiem na uczniostwo – powiedział sekretarz Wydziału Interamerykańskiego (IAD) Leonard Johnson. Podobnie skomentował to przewodniczący Wydziału Północnej Azji i Pacyfiku (NSD). – Łączymy działania wielu sekretariatów. najważniejsze obszary: szkołę, dom i kościół – podkreślił.

Dla dyrektora ds. Edukacji Kościoła Adwentystycznego, Lisy Beardsley-Hardy, podkreślenie znaczenia edukacji ma szczególne znaczenie, ponieważ edukacja chrześcijańska niejednokrotnie przyczynia się do tego, że młodzi ludzi pozostają w Kościele po swoich nastoletnich latach. We wspólnej prezentacji z dyrektorem ds. Edukacji, Johnem Wesleyem Taylorem V, Beardsley-Hardy wyjaśniła, że badania wskazują, iż uczniowie uczęszczający do szkoły adwentystycznej są znacznie bardziej skłonni do chrztu i pozostania adwentystami dnia siódmego.

– Są też bardziej skłonni poślubić adwentystę lub adwentystkę dnia siódmego i finansowo wspierać Kościół poprzez dziesięcinę – powiedziała. – Im dłuższy jest okres edukacji adwentystycznej, tym większe jest prawdopodobieństwo, że staniesz się adwentystą dnia siódmego z dojrzałą wiarą – zaznaczyła Lisy Beardsley-Hardy.

Ankieta wśród członków Kościoła

Wielu liderów Kościoła uważa, że ​​dokładna ankieta wśród członków Kościoła może mieć pozytywny wpływ na zatrzymanie ich w Kościele. – Im więcej informacji na temat członków wiemy, tym lepszą opiekę duszpasterską mogą zapewnić pastorzy – powiedział Charles Rampanelli, Sekretarz Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Brazylii. 

Rampanelli zauważył, że specjalnie powołana komisja w lokalnych kościołach jego Diecezji dzieli członków na pięć kategorii: od tych, którzy regularnie uczęszczają do kościoła, do tych, którzy przestali uczestniczyć. Powiedział, że taki podział pozwala pastorom i lokalnym przywódcom określić, jaki rodzaj opieki należy każdemu zapewnić – To pomaga także dostrzec pewne trendy i dokonać niezbędnych zmian. – zaznaczył. 

Zaangażowany w misję

Większość uczestników zgodziła się, że prawdziwym i idealnym rozwiązaniem, jest znalezienie dla każdego członka Kościoła swojego miejsca, w którym może służyć poprzez swoje dary. – To wymaga nie tylko wizji, ale także chęci dostosowania się, szczególnie wtedy, kiedy ludzie wracają na łono Kościoła – zaznaczył Tompkins. – Ludzie często wracają z mocno poplątanym życiem – powiedział. Opisał historię Becky, urodzonej w adwentystycznej rodzinie, niespokojnej nastolatki, która po latach spędzonych poza kościołem postanowiła wrócić.

– Becky została przyjęta i ponownie ochrzczona, a teraz jej misją jest pomagać innym, niespokojnym nastolatkom – zaznaczył Tompkins. 

TED

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Media