Dzieląc się zdrowiem, uzdrowieniem i nadzieją

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”9 MAJA 2018 (NR 639) `{`BEATA ŚLESZYŃSKA`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

II Europejska Konferencja Zdrowia w Bukareszcie, pod hasłem “Cofanie się  chorób poprzez medycynę stylu życia” organizowana przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego poświęcona była dyskusji na temat znaczenia stylu życia w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych, do których zaliczamy cukrzycę, otyłość, nadciśnienie tętnicze, nowotwory, choroby psychiczne. Biorąc pod uwagę główną przyczynę zgonów w populacji polskiej (choroby sercowo-naczyniowe) zdajemy sobie sprawę jak wielkie znaczenie odgrywa aktywność fizyczna, odżywianie i zdrowe relacje w profilaktyce chorób i budowaniu zdrowego i satysfakcjonującego życia.

– Obserwujemy narastający problem z chorobami tzw. niezakaźnymi. Symulacje makroekonomiczne sugerują również, że globalny koszt chorób związanych z stylem życia wyniesie około 47 bilionów dolarów do 2030 r. – – powiedziała, Beata Śleszyńska, dyrektor Sekretariatu Zdrowia w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

– Współczesna medycyna dzięki swojej technologii i mimo ciągle pojawiających się, nowych leków, nie będzie w stanie powstrzymać i pokonać wielkich zagrożeń związanych ze złym stylem życia. – podkreśliła Śleszyńska.

Konferencja zgromadziła ponad 640 przedstawicieli zawodów medycznych (lekarzy, lekarzy-dentystów, pielęgniarki, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, promotorów zdrowia).

Wyraźny nacisk położono na znaczenie profilaktyki. Można postawić śmiały wniosek, iż misja zdrowia powierzona Kościołowi Adwentystów realizuje się głównie w zapobieganiu wystąpienia poważnych chorób. Pytanie brzmi: co jako Kościół możemy uczynić, by nie dopuścić do rozwinięcia się powikłań złego stylu życia? Tutaj każdy z nas może być przykładem dla najbliższych i tych, z którymi pracuje na co dzień.

– Cieszy fakt, iż Kościół ogólnoświatowy dystansuje się od radykalnych trendów w postaci ruchów antyszczepionkowych, niekonwencjonalnego leczenia chorób nowotworowych, czy surowych diet przynoszących w dłuższym czasie obserwacji więcej szkód niż korzyści. To mocny i ważny głos w świecie, w którym chaos informacyjny i relatywizm biorą górę nad medycyną opartą na faktach – powiedział Tomek Karauda, lekarz, delegat z Diecezji Wschodniej.  – Wciąż styl życia i właściwe odżywianie znajduje swoje miejsce jako drugi filar w leczeniu chorób przewlekłych, ale nie może zastępować konwencjonalnego leczenia w przypadkach, które wymagają farmakoterapii, bądź przeprowadzenia niezbędnego dla życia zabiegu operacyjnego. – zaznaczył Karauda.

– Konferencja stworzyła możliwość zawiązania znajomości między ludźmi różnych profesji medycznych, pracujących w różnych warunkach, umożliwiając podzielenie się swoimi doświadczeniami. W tle różnorodnych wypowiedzi dało się zauważyć Boga, który nadaje sens życia każdemu z nas. Osobista relacja z Chrystusem uczy nas spoglądać na pacjenta holistycznie pamiętając, że zdrowie to nie tylko dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny, ale również duchowy – dodał Tomasz Karauda.

– Uczestnictwo w Konferencji było dla mnie wspaniałym doświadczeniem. W szczególności cieszę się, że mogłem osobiście spotkać się i wymienić doświadczenia z osobami zaangażowanymi w misję zdrowia w naszym kościele – relacjonuje Krzysztof Kubiak, lekarz, delegat z Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. –  Przekonałem się, że Bóg otwiera nowe możliwości w tym zakresie. Zostałem zainspirowany do dalszego pogłębienia wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności w praktycznych szkoleniach i kursach w zagranicznych jednostkach prowadzących terapie w ramach medycyny stylu życia. Po tej konferencji jeszcze bardziej doceniam ogromną wartość wdrażania zasad zdrowia przedstawionych naszemu kościołowi przez Ducha Proroctwa. Dotarło też do mnie wyraźnie, że wdrażanie zasad zdrowego stylu życia w oderwaniu od Jezusa, jest niesatysfakcjonujące przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze jest nietrwałe, ponieważ człowiek o własnych siłach nie będzie w stanie wytrwać w tym, co dobre. Po po drugie – skupienie się na samych cielesnych aspektach zdrowia mija się z celem, jaki Bóg przewidział dla człowieka, a więc życiem wiecznym. Ponad to zrozumiałem, że będąc wyznawcą Jezusa każdy lekarz, pielęgniarka czy fizjoterapeuta ale i każdy inny świadomy członek Kościoła, ma podczas pracy możliwość świadczenia o Bogu i przywracania nadziei poprzez wyrażanie prawdziwej troski o drugiego człowieka – niezależnie od specjalności i formy zatrudnienia. – powiedział Kubiak. – To wszystko poprowadziło mnie do konkluzji, że aby dobrze realizować tę misję, potrzebujemy przede wszystkim sami doświadczyć Bożego przebaczenia i Jego mocy uwalniającej od złych nawyków, byśmy dzięki obecności Ducha Świętego w naszym życiu, byli przykładem dla innych i mieli wrażliwość na ich potrzeby. – zaznaczył Kubiak. – Chcąc więc, byśmy jako kościół rozwijali ten szczególny rodzaj misji w Polsce, podejmuję decyzję, by każdego dnia zaczynać te pozytywne zmiany od… siebie! – podkreślił.

– Dla Kościoła, który zaangażowany jest w misję zdrowia takie konferencje są ważne. Najważniejsze jest jednak budowanie relacji i wymiana doświadczeń, pomysłów i wspólne motywowanie do wspaniałej misji Chrystusa – dodała Beata Śleszyńska.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]