Dzień ChSCh 2014

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

„[…] chodził, czyniąc dobrze” (Dz 10,38)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

kiedy zastanawiamy się nad najlepszym wzorem służby dobroczynnej, jedyną właściwą odpowiedzią będzie służba i godne naśladowania życie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. O Nim to właśnie sprawozdaje ewangelista Łukasz, że „chodził, czyniąc dobrze” (Dz 10,38).

Chrystus przez całe swoje ziemskie życie starał się podnosić ludzkość z upadku i grzechu. Dbał o każdy wymiar życia ludzkiego – od duchowego, poprzez fizyczny, psychiczny, po społeczny. Pochylał się nad wołającymi o pomoc. Dlatego dzisiaj, w dniu Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej pragnę zwrócić Waszą szczególną uwagę na służbę wolontariuszy, w większości wywodzących się z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, którzy poświęcają bezinteresownie swój czas, by nieść pomoc osobom potrzebującym, stając się dłońmi i stopami naszego Pana.

Niezależnie od naszego indywidualnego powołania każdemu z nas wyznaczona jest misja podnoszenia z upadku zgubionej ludzkości, z uwzględnieniem potrzeb sierot i wdów (Ga 2,10). To właśnie działalność wśród tych, którzy nie mają nam czym odpłacić, została podkreślona przez Jezusa jako godny naśladowania przykład dobroczynności (Łk 14,13-14).

Dlatego w prowadzonych przez ChSCh świetlicach środowiskowych dziesiątki dzieci z trudnych rodzin znajdują bezpieczny kąt, ciepły posiłek po szkole i pomoc w nauce. To miejsca, które chronią te dzieci przed złym wpływem ulicy, przemocą, wstydem i samotnością z powodu biedy i problemów w domu. Dzięki temu mają one szansę na szczęśliwe dzieciństwo i godne życie. W miejscowościach, w których aktywnie funkcjonują filie ChSCh, osoby w trudnej sytuacji życiowej otrzymująnie tylko pomoc materialną, ale także troskę wypływającą z serc otwartych na potrzeby bliźnich. Dzięki temu odzyskują one wiarę i nadzieję w to, że ich życie może się zmienić na lepsze.

Proszę, pamiętajcie w swoich modlitwach o Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej, a jeśli w Waszym zborze lub okolicy działają nasi wolontariusze, wspierajcie ich ciepłym słowem, modlitwą oraz – jeśli Bóg porusza Wasze serca – także fizyczną pomocą. W Dniu ChSCh dajemy Wam też możliwość wsparcia finansowego działalności charytatywnej prowadzonej przez Chrześcijańska Służbę Charytatywną, do czego również serdecznie Was zachęcam.

Z braterskim pozdrowieniem, 

Paweł Lazar, Dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]