Dzień Dobroczynności 2023 – informator

Proszę odczytać w drugiej części nabożeństwa

Warszawa, 2.12.2023 r.

Drodzy w Chrystusie,

„Wy wiecie (…) o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze (…)” (Dz 10,37-38).

Dzień Dobroczynności jest dla nas wszystkich możliwością wyrażenia podziękowania Panu Bogu za Jego dobroć. Nasz Stwórca i Zbawca jest Bogiem, który zaopatruje, zarówno w duchowe jak i doczesne dary, realizując Swoją misję okazywania w każdy możliwy sposób miłości potrzebującym.

W ostatnim czasie, gdy studiujemy wspólnie Słowo Boże rozmawiając o Bożej i naszej misji, warto wyraźnie podkreślić, iż: POMAGANIE TEŻ JEST MISJĄ. Pan Jezus „chodził czyniąc dobrze” i pragnie, abyśmy chodząc z Nim, w sercach i życiu potrzebujących, których stawia na naszej drodze, pozostawiali dotyk szczerego zainteresowania, życzliwości i dobra.

Gdy spotykacie zatroskanych i uciśnionych, którzy nie wiedzą, gdzie się zwrócić ze swoimi problemami, włóżcie serce w niesienie im pomocy. Nie jest wolą Boga, by Jego dzieci zamknęły się we własnym kręgu, nie okazując zainteresowania dobrem tych, którym gorzej się powodzi. Pamiętajcie, że Chrystus umarł za nich tak samo jak za was. Pocieszenie i uprzejmość otworzą wam drogę do niesienia im pomocy, pozyskania ich zaufania i wskazywania im źródła nadziei i odwagi. – Ellen G. White, Służba dobroczynna s. 138

Dary złożone z okazji Dnia Dobroczynności pomogą osobom potrzebującym, które znalazły się w trudnych życiowych sytuacjach. Dzięki ofiarności darczyńców, w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku, w ramach projektu „Bądź Solidarny w Potrzebie” udzielona została realna pomoc na kwotę blisko 340 000 złotych. Zaspokojone zostały podstawowe potrzeby wielu rodzin i osób samotnych.

Drogi Darczyńco – TO TY POMAGASZ, bowiem przekazany dar przełoży się na konkretną pomoc dla najbardziej potrzebujących, a w ten sposób wielu dozna wsparcia doczesnego i duchowego.

Dary z okazji Dnia Dobroczynności można składać bezpośrednio na konto Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej:


Konto w Banku Pekao S.A: 54 1240 1994 1111 0010 3162 7042 z dopiskiem: „Bądź Solidarny w Potrzebie”.

Istnieje również możliwość złożenia daru poprzez płatności PayU lub BLIK. Wystarczy zeskanować zamieszczony obok kod QR smartfonem i przejść do szybkich płatności.

Z życzeniami Bożej opieki,

Piotr Stachurski
Dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej