Dzień Dobroczynności – okólnik

Warszawa, 7.12.2019 r.

Drodzy Bracia i Drogie Siostry w Jezusie Chrystusie,

Dzisiejszy sabat w kalendarium Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego został wyszczególniony, jako Dzień Dobroczynności.  Jest to wyjątkowy dzień, gdyż nie jest jednorazowym wydarzeniem, o którym powinniśmy pamiętać raz w roku, ale raczej przypomnieniem tego, że, na co dzień wokół nas żyją ludzie, którzy potrzebują pomocy. A my – chrześcijanie – chcąc naśladować Pana Jezusa, powinniśmy być otwarci na potrzeby innych i gotowi do udzielenia wsparcia, do okazania troski, szacunku i miłości – gdyż tego wszystkiego uczy nas nasz Zbawiciel.

Teraz, kiedy znajdujemy się niemal u progu 2020 roku, jest dobry czas, aby właśnie w Dniu Dobroczynności przystanąć na chwilę i zastanowić się ile w ciągu roku uczyniliśmy dla innych, a ile otrzymaliśmy od naszego Pana. Obecny czas to z pewnością okres szczególnych refleksji i wdzięczności za miniony rok. Dla wielu z nas rok ten obfitował w liczne błogosławieństwa takie jak: możliwość pracy, nauki, spędzania czasu z bliskimi osobami, zdrowie, ciepłe ubranie, miejsce do spania, codzienny posiłek, a może nawet zakup nowych rzeczy lub możliwość zaoszczędzenia zarobionych pieniędzy. Tak wiele i obficie otrzymujemy od naszego Pana, ale czy również w podobnych proporcjach dzieliliśmy się z innymi posiadanymi dobrami?

Choć wydaje się, że powyższa lista składa się z prostych elementów, nie każdy dostąpił nawet tych najprostszych błogosławieństw. Właśnie dzisiaj mamy szansę odmienić los wielu ludzi przyłączając się do wspólnego, dobrego dzieła. Pieniądze, które dzisiaj zostaną zebrane przeznaczone będą na projekt „Bądź solidarny w potrzebie”.

Projekt ten zakłada konkretną pomoc dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (np. poprzez zakup niezbędnych do życia leków, żywności, opału czy wsparcie kosztownych zabiegów medycznych). Beneficjentami powyższego programu nie są osoby przypadkowe – za każdym zgłoszeniem stoi drogocenna w oczach Bożych osoba lub rodzina, której sytuację poznajemy i staramy się udzielić niezbędnej pomocy.

W wielu miejscach Pisma Świętego Pan Bóg zachęca nas do dobroczynności. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że poprzez nas pragnie zatroszczyć się o ludzi w potrzebie tak, jak robiłby to sam będąc na ziemi. Po drugie chciałby, aby inni ludzie mogli ujrzeć Chrystusa w naszym życiu i postępowaniu. I wreszcie chce, byśmy doświadczyli przemiany charakteru na wzór naszego Zbawiciela, bo tylko charakter jest tym, co nam pozostanie na dzień Jego przyjścia.

Jeśli więc drogie Siostry i Bracia, w ciągu minionego roku nie mieliście okazji do tego, by wyrazić Bogu wdzięczność za wszystkie dobra, którymi nas obdarzył, a tym samym poddać się pod Jego szlifującą nasz charakter moc, to właśnie w Dniu Dobroczynności jest ku temu wspaniała okazja.

Za każdy dar, który zostanie złożony na rzecz osób potrzebujących – beneficjentów programu „Bądź solidarny w potrzebie” – serdecznie dziękujemy!

Z braterskim pozdrowieniem,

Paweł Lazar
Dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej