|

Dzień Dziedzictwa Adwentystycznego – okólnik

Warszawa, 10.10.2022

Drodzy Pastorzy i Starsi Zboru,

Trudno sobie wyobrazić historię i nauczanie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego bez życia i działalności Ellen G. White. Dlatego też w Dniu Dziedzictwa Adwentystycznego pragniemy poświęcić nieco czasu na przypomnienie jej roli i znaczenia w naszej społeczności. Do niniejszego pisma dołączony jest artykuł dr Radisy Antica „Niezwykła i niekanoniczna”. Jest to skrót wykładów wygłoszonych przez tego pastora podczas jego wizyty w Polsce w 2014 roku, dokonany przez redakcję „Głosu Adwentu”. Autor był wieloletnim wykładowcą teologii w Newbold College oraz kierował instytutem dzieł Ellen White na tejże uczelni.
Materiał ten możecie wykorzystać jako:

  1. Konspekt i materiał do kazania na temat zasad studiowania pism Ellen G. White;
  2. Materiał wyjściowy do dodatkowego spotkania po nabożeństwie lub podczas cotygodniowego spotkania modlitewnego;
  3. Tekst do przedstawienia w ramach kazania, szczególnie w miejscach gdzie jest „obsługa własna”;
  4. Materiał pomocniczy do przekazania zainteresowanym wyznawcom.
    Przy okazji Dnia Dziedzictwa Adwentystycznego zachęćcie również zbory do lektury nowo wydanej książki „Rady dla Kościoła”, która została Wam wręczona podczas konferencji starszych zboru i pastorów.
    Życzę Wam Bożego błogosławieństwa, prowadzenia Ducha Bożego oraz czasu głębokiej zadumy towarzyszącej zagłębianiu się w duchowe treści.

Marek Rakowski
Dyrektor Sekretariatu Kaznodziejstwa
przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP