Dzień Edukacji Adwentystycznej

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Dzień Edukacji Adwentystycznej to wspaniała okazja, by po raz kolejny podkreślić ważność wychowania i edukacji dzieci i młodzieży w naszym kościele. Dlatego też na początek krótka historyjka:

„Do trzech robotników podszedł wieśniak. Co robicie? – zapytał ich. Pierwszy robotnik odpowiedział:Zarabiam na życie. Drugi odparł: Kładę cegły. Trzeci odrzekł: Buduję katedrę[1].

Czy mamy świadomość tego, w jakim dziele bierzemy udział, kiedy myślimy o wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży zarówno w domu, jak i w zborze? Czy mamy świadomość tego, że budujemy katedry? Wspólnie spędzony czas z dziećmi w rodzinie, rozmowy, czytanie Pisma Świętego, szkoła sobotnia dla dzieci, by i one mogły wzrastać duchowo i znaleźć swoje miejsce w zborze, lekcje religii – to właśnie cegiełki w procesie wychowania i budowania tożsamości następnych pokoleń.

Edukacja w zrozumieniu biblijnym to edukacja dla życia – dla życia w zgodzie z Bogiem, samym sobą i innymi, a także, a może przede wszystkim – dla życia w wieczności. To działanie, które pozwoli młodym ludziom odpowiedzieć na pytanie: Kim jestem? Tak ważne pytanie o własną tożsamość. E. G. White w książce „Wychowanie” napisała takie słowa: „Ten, kto w Duchu Bożym przekazuje młodzieży wiedzę o Stwórcy i kształtuje jej charakter w harmonii z Bogiem, dokonuje wielkiego i pięknego dzieła. Jeżeli nauczycielowi uda się wzbudzić w młodym uczniu pragnienie Boga, może być pewny, że jego wychowanie nie będzie zakończone w tym życiu. Będzie ono kontynuowane w przyszłym życiu, zapewniając uczniowi przejście z doczesnej szkoły przygotowawczej do wyższej szkoły niebieskiej”[2].

Zarówno rodzice jak i nauczyciele w naszych zborach są tymi, którzy powinni pokazywać dzieciom i młodzieży Boga i Jego miłość do każdego człowieka.

Dlatego też Drodzy Rodzice i Nauczyciele – Wy sami potrzebujecie być blisko Tego, który jest źródłem wszelkiej mądrości. Jak pisała wspomniana już E. G. White:

„Aby wychowanie mogło stać się doskonałe, trzeba poznać Boga, naszego Stwórcę, i Chrystusa naszego Zbawiciela, tak jak są objawieni w świętych słowach Pisma”[3].

Z okazji tego szczególnego dnia chciałabym również zachęcić tych wszystkich, którzy poszukują inspiracji w dziele wychowania i edukacji do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, w Instytucie Pedagogiczno-Katechetycznym. Wspólne dyskusje, interesująca tematyka i zajęcia pozwolą podnieść jakość zarówno waszego rodzicielstwa, jak i pracy nauczycielskiej.

Zachęcam również wszystkie młode osoby (i nie tylko) do rozpoczęcia przygody z teologią w Instytucie Seminaryjno-Pastoralnym (studia stacjonarne) i w Studium Teologii Biblijnej (studia niestacjonarne). Być może właśnie teraz jest dobry czas, by podjąć taką decyzję.

Na koniec chciałabym poprosić o to, byśmy dzisiaj szczególnie modlili się o mądrość i łaskę dla wszystkich rodziców – którzy są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci, dla wszystkich nauczycieli, dla wszystkich tych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, a także dla naszych dzieci i młodzieży, by to Bóg kierował ich życiem i otoczył ich swoją obecnością.

Niech Bóg nas wszystkich błogosławi

Dyrektor Sekretariatu Edukacji

Beata Baron

 


[1] A. Faber, E. Mazlish, Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci, s. 27-28.

[2] E. G. White, Wychowanie, s. 13.

[3] Tamże, s. 11-12.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]