Dzień Edukacji Adwentystycznej

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

List z okazji Dnia Edukacji Adwentystycznej

Drogie Dzieci, Młodzieży i Nauczyciele!

Na wstępie naszego listu pragniemy podziękować Bogu za  okres wakacji, kolorowe lato, czas odpoczynku i zabawy, za Jego opiekę i prowadzenie. Teraz nastał już okres pracy i zdobywania wiedzy. Ważną rzeczą jest, abyśmy nie zapominali,  że wszyscy jesteśmy uczniami Jezusa i uczymy się w Jego szkole. Niech każdy uczeń, w nadchodzącym roku szkolnym, dobrze reprezentuje Pana Jezusa, który jest dla nas najlepszym wzorem i przykładem.  Ewangelista  Łukasz opisuje rozwój Jezusa:  „Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i ludzi.”  Proponuję, żeby słowa tego wiersza  (Ew. Łukasza 2,52) stały się naszym celem oraz myślą przewodnią.Pragnę zaprosić do pełnej współpracy rodziców, którzy w duchu miłości i pełnej odpowiedzialności będą wychowywać swoje dzieci. Zapraszam nauczycieli, aby w sposób właściwy  prowadzili edukację dzieci, kierując ich serca do Chrystusa.

W szczególności jednak zwracam się do Was, Drogie Dzieci i Młodzi Przyjaciele. Tak bardzo byśmy chcieli, żebyście mogli doświadczyć szczególnego Bożego błogosławieństwa.  Pierwszym krokiem, który powinniście zrobić, to podjąć  decyzję – postanowienie, że  rok szkolny 2012/2013 chcecie przeżyć z Jezusem. Tylko On Wam może pomóc, obdarzyć Was mądrością, szczególną łaską i przychylnością ludzi. Nie ważne ile macie lat, nie ważne jak bardzo jesteście uzdolnieni. Jeśli zaprosicie Jezusa, to przeżyjecie najlepszy rok w swoim życiu. Muszę jednak przypomnieć, że przyjaźń z Jezusem musi być pielęgnowana i odnawiana każdego dnia. Rozmawiajcie z Nim, studiujcie Jego Słowo, zaproście Jezusa na stałe do swojego życia. Niech On będzie Waszym najlepszym Nauczycielem, Przewodnikiem i Doradcą.  Pan Jezus pragnie obdarzyć  Was swoją łaską i mądrością.

W tym szczególnym dniu jeszcze raz zwracamy się do Nauczycieli i Wychowawców. Pomyślmy przez chwilę o właściwym wychowaniu, które ma przygotować  nasze dzieci do pełnienia służby dla drugiego człowieka w tym świecie i do radosnej służby w przyszłym życiu. Prawdziwe wychowanie obejmuje harmonijny rozwój umysłowych, fizycznych i duchowych sił człowieka.

W tym celu Kościół Adwentystów Dnia Siódmego od początków swego istnienia, chociaż w skromnych warunkach, ale zawsze przywiązywał wielką wagę do spraw wychowania. Dowodem tego jest przygotowanie w pierwszej kolejności podręcznika biblijnego dla  Szkoły Sobotniej,  przeznaczonego dla dzieci i młodzieży. Wielką stratą byłoby zagubienie i zaniedbanie tego pierwotnego celu. Przed nami kolejny etap wydania podręczników do katechezy, dlatego zbierane dziś dary będą służyć temu celowi.

Kościół także zakładał, jako pierwsze  instytucje, ośrodki edukacyjne i różnego typu szkoły począwszy od nauczania początkowego aż po wyższe uczelnie. Częścią tego systemu  jest Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej z różnymi instytutami, a  szczególnie Instytutem Pedagogiczno-Katechetycznym, który nie tylko przekazuje odpowiednią wiedzę, ale przygotowuje kadrę nauczycielską dla szkół i punktów katechetycznych. Warto korzystać z tych możliwości w których nauczane są zasady oparte na Piśmie Świętym.

Nie wolno nam zapomnieć, że najważniejszym ośrodkiem wychowania i kształcenia pozostaje dom i rodzina. W tym celu WSTH zaplanowało konferencję szkoleniową w dniach 26-28 października 2012 poświęconą rozwojowi wiary i duchowości. Głównym zaproszonym mówcą będzie siostra Edyta Jankiewicz, wykładowca w zakresie nauczania religii na Andrews University .

W Dniu Edukacji Adwentystycznej pragniemy życzyć Dzieciom, Młodzieży i wszystkim osobom, które w systemie edukacyjnym odgrywają ważną rolę w prowadzeniu Bożym. Pamiętajcie o szczególnej przyjaźni z Panem Jezusem. Pielęgnujcie i odnawiajcie ją  każdego dnia. Niech Dobry Bóg napełni Wasze życie szczególną radością, miłością i mądrością.

Dyrektor ds. Edukacji , Halina Jankowska

Rektor WSTH, Anna Słonecka-Polok

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Dzień Edukacji Adwentystycznej[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]