Dzień Edukacji Adwentystycznej – okólnik

Warszawa, 31.08.2020r.

Dzień Edukacji Adwentystycznej

12.09.2020 (zamiast Dnia Pathfinder)

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Zmieniający się wokół nas świat stawia przed nami nowe wyzwania, również w obszarze edukacji.

W tym roku  obchodzimy w naszym Kościele Dzień Edukacji z nutą niepewności, co do tego, jak będzie wyglądać kształcenie dzieci i młodzieży w naszym kraju. Patrząc na miniony rok, możemy być wdzięczni Panu Bogu za to, że dzięki nowym technologiom zajęcia w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej mogły odbywać się zdalnie i studenci mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijając swoje umiejętności –  tak potrzebne w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi.

Chciałabym, abyśmy uświadomili sobie, że w tym roku szkolnym i akademickim nasze dzieci i młodzież potrzebują prawdziwego wsparcia, aby móc rozwijać się, realizować swoje pasje, zdobywać wiedzę i kształcić swoje umiejętności. Bądźmy przy nich gotowi do pomocy i do rozmowy, by mogły odczuć, że nie są same w tych niełatwych warunkach.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o dzieciach i młodzieży z naszych zborów, o studentach Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, a szczególnie o tych, którzy postanowili wziąć udział w programie: Rok dla Jezusa.

Dary zbierane dziś z okazji Dnia Edukacji przeznaczone są na dalszą działalność Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej.

Na koniec chciałabym życzyć nam wszystkim, aby sam Jezus był naszym Nauczycielem, bo przecież wszyscy jesteśmy uczniami w Jego szkole, którą jest nasze codzienne życie, tak piękne  – gdy idziemy z Nim każdego dnia, i tak ubogie, gdy chcemy przeżyć je bez Niego.

Z życzeniami Bożej obecności

Beata Baron
Dyrektor Sekretariatu Edukacji