Dzień KSB – okólnik

Proszę odczytać w Sobotę — 18 lutego 2023 roku

Zobowiązujący jubileusz

Drodzy Współwyznawcy — Przyjaciele Prawdy!

W bieżącym roku mija pięćdziesiąt lat istnienia Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej (KSB). Przez pół wieku instytucja ta owocnie wykonywała pracę misyjną. Wielu kursantom umożliwiła pierwsze zetknięcie się z Pismem Świętym oraz Kościołem adwentystycznym. To bardzo cieszy, ale i mobilizuje do dalszego rozwoju.

Stąd też, podnosząc jakość pracy Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej, zmodernizowana została nasza strona internetowa: kursybiblije.pl. Strona ta jest zintegrowana z międzynarodową platformą bibleawr.com działającą w dziewięciu krajach Europy i trzydziestu językach. Dzięki temu strona kursybiblijne.pl zyskała szereg nowych możliwości technologicznych i jest łatwiej dostępna na urządzeniach mobilnych.

W celu promocji zmodernizowanej strony kursybiblijne.pl Korespondencyjna Szkoła Biblijna, zamierza przygotować różnorodne materiały reklamowe. Pragniemy, by było to coś naprawdę zauważalnego i skutecznego, jak nigdy dotąd!

Dlatego, jak co roku, Drodzy, zwracamy się do Was z prośbą o dar serca. Zebrane środki pomogą nam w urzeczywistnieniu tego ambitnego projektu oraz w dotarciu do tysięcy nowych osób z dobrą nowiną i przesłaniem biblijnym.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem i podziękowaniem pozostaje

Mirosław Harasim

— dyrektor Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej

oraz Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia

Jak złożyć dary?

1. Dary zostaną zebrane podczas drugiej części nabożeństwa. Należy w tym celu

przygotować koperty lub zebrać dary w koszyku.

2. Dar można również przekazać bezpośrednio na konto bankowe

Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej: 08 1240 1040 1111 0010 9898 4551,

z dopiskiem: Zobowiązujący jubileusz.

Media