Dzień ORTV Głos Nadziei – okólnik

Dzień Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego GŁOS NADZIEI
Odczytać 17 października 2020 roku.

Drodzy Bracia i Siostry!

Chyba wszyscy zgodzimy się z faktem, że przyszło nam żyć w bardzo niestabilnych czasach. To, co do niedawna wydawało się trwałe, rozpada się na naszych oczach. Obrazy przedstawiane codziennie przez środki masowego przekazu też nie są zachęcające. Miliony ludzi na świecie — jak nigdy dotąd — zauważają, że coś niepokojącego dzieje się z naszą planetą.

Stąd też pierwszorzędnym zadaniem stojącym przed naszym Kościołem jest wzmożenie swych działań w celu wypełnienia ewangelicznego nakazu: „I będzie głoszona ta ewangelia (…) na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec” (Mt 24,14). Jednym z narzędzi tej jakże istotnej misji w naszym kraju jest Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei”.

Dlatego:

  • nieustannie pracujemy nad przygotowywaniem nowych programów radiowych i telewizyjnych, prezentujących adwentystyczne poselstwo na czas obecny;
  • prowadzimy przygotowania do nawiązania współpracy z operatorami telewizji internetowych i kablowych w całym kraju;
  • planujemy stworzenie telewizji „na życzenie” (VOD);
  • rozwijamy smartfonowe aplikacje radiowo-telewizyjne;
  • planujemy stworzenie profesjonalnego studia nagrań.

Wdrożenie tych ambitnych i kosztownych przedsięwzięć stanowić będzie kolejny przełomowy etap w medialno-ewangelizacyjnej służbie naszego Kościoła.

Drodzy! Złożone przez Was w tym roku dary posłużą do realizacji wymienionych projektów. Dzięki nim będziemy mogli skuteczniej przekazywać poselstwo adwentowe naszym rodakom, a także ostrzeżenie i nadzieję w świecie pogłębiającej się niepewności.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej działalności, która w obecnym czasie staje się jednym z najskuteczniejszych narzędzi misyjnych Kościoła.

— Upowszechniajmy adwentystyczny głos nadziei!

Z braterskim pozdrowieniem pozostaje Mirosław Harasim

dyrektor Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego GŁOS NADZIEI