Dzień Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina”

Drogie Siostry, Umiłowani Bracia, Kochana Młodzieży!

Dzisiaj, z okazji Dnia Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina” pragniemy podziękować Bogu za to, że w naszym ogólnoświatowym Kościele bardzo ważną rolę w misji odgrywa kolportaż. W wielu krajach jest on fundamentalnym działem ewangelizacji Kościoła. Na całym świecie służbę tę pełni około 45 tys. ewangelistów-kolporterów. W skali roku dzięki tej służbie chrzczonych jest około 50 tys. nowych wyznawców. E. White napisała: „Bóg polecił nam dzieło kolportażu jako środek służący przedstawieniu ludziom światła zawartego w naszych książkach”. „Kolporterzy muszą dotrzeć do wszystkich części kraju. Znaczenie tego dzieła dorównuje znaczeniu kaznodziejstwa. Zarówno kaznodzieja posługujący się żywym słowem, jak i milczący posłaniec są jednakowo potrzebni do wykonania dzieła, które jest przed nami”. Właśnie takich milczących posłańców-książek 2015 roku ewangeliści-kolporterzy rozpowszechnili w następującej ilości w poszczególnych diecezjach: 3100 egz. w Diecezji Południowej, 3900 egz. w Diecezji Wschodniej i 1500 egz. w Diecezji Zachodniej.

Sprzedano łącznie ponad 8500 egz. tzw. dużych książek oraz dodatkowo rozpowszechniono blisko 30 tys. małych książek i broszur. Boży prorok czasów końca powiedział, że nasze publikacje mają być rozpowszechniane w takiej ilości, ile jest liści jesienią. Zapotrzebowanie na rozpowszechnianie literatury w naszym kraju jest ogromne. Dlatego przy okazji dzisiejszego dnia pragnę podziękować wszystkim ewangelistom-kolporterom, przywódcom Kościoła, którzy wspierają służbę kolportażu. Pragnę również zaapelować do Was, jeżeli chcecie zaangażować się w służbę kolportażu w różnej formie, to więcej szczegółów uzyskacie w folderze, który otrzymaliście. Dzisiaj mamy ten przywilej, że możemy złożyć dar na wsparcie i rozwój działu kolportażu w naszym kraju. Zebrane środki posłużą na:

– wsparcie kolportażu w formie akcji kolporterskich na nowych terenach

– programy szkoleniowe

– wyposażenie kolporterów w materiały i stoiska reklamowe, ulotki, katalogi

– pokrycie kosztów wysyłki książek

Już teraz dziękujemy Wam, Drodzy Współwyznawcy, za złożone dary oraz dotychczasowe wsparcie duchowe i finansowe.

Prosimy o Wasze modlitwy za osoby poświęcające się służbie kolporterskiej.

Niech Bóg Wam wszystkim obficie błogosławi!

Wasz brat w Chrystusie

Marek Kroczyk

przełożony Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina”