Dzień Stworzenia 2015

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sabat Dniem Stworzenia

Drogie Siostry i Bracia, drodzy przyjaciele,

Już po raz drugi w miesiącu październiku celebrujemy „Dzień Stworzenia”

Ma to związek z ogólnoświatową inicjatywą „The Creation Project” w której Biblijna relacja stworzenia jest w centrum uwagi. Choć każdy Sabat jest pamiątką Stworzenia, to jednak w dniu dzisiejszym w sposób szczególny akcentujemy fakt Stworzenia. Jesteśmy zwolennikami Kreacjonizmu czyli Teorii Stworzenia, która zdecydowanie przeciwstawia się Teorii Ewolucjonizmu. Osobiście nie nazwał bym Teorii Ewolucjonizmu „teorią” lecz nieudowodnioną hipotezą.

Jako nawrócony agnostyk mogę stwierdzić, że przez wiele lat błądziłem w swych błędnych przekonaniach do chwili gdy łaskawy Bóg otworzył me oczy i pozwolił zrozumieć, że JAHWE Bóg Najwyższy jako Istota Wszechmogąca jest Stworzycielem.

Takie przeobrażenie światopoglądu to nie tylko zmiana sposobu myślenia – to także całkowita przemiana życia, która wnosi cudowne zmiany dotyczące naszych ludzkich priorytetów nie tylko w sferze postrzegania świata.

Świadomość tego, że jako istoty ludzkie nie jesteśmy bliżej nieokreślonym tworem ewolucji lecz dziećmi Bożymi ma dla nas wielkie znaczenie. Jest to niezwykłe, że sam Jezus – jako Bóg i Stworzyciel przyjmując naturę ludzką stał się naszym bratem i przyjacielem, który pokazał nam coś lepszego, gdyż podniósł naszą ludzką godność ponad domniemania jakobyśmy byli istotami powstałymi ze świata zwierząt w procesie przemian ewolucyjnych.

Fakt ten zobowiązuje nas aby o tym mówić, śpiewać, pisać i przypominać kim w rzeczywistości jesteśmy. Ten świat zapomniał, że Bóg nas stworzył, odkupił i pragnie nas zabrać do siebie, gdzie nie będzie przemocy, chorób i śmierci, gdzie życie trwać będzie wiecznie. Szatan zaplanował aby nam zabrać to co najcenniejsze i najpiękniejsze, chcąc pogrążyć człowieka w smutku i beznadziei, lecz Jezus nasz jedyny wybawiciel i prawdziwy przyjaciel pragnie „zgotować nam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Jr 29:11)

Czas przyjścia Pańskiego jest z dnia na dzień coraz bliższy a gdy Lud Boży w piękny poranek przyjścia Pańskiego ujrzy Jezusa przychodzącego na obłokach niebieskich – z radością spojrzy w górę i powie „wiem komu uwierzyłem”.

Znaki na niebie i na ziemi przekonują nas, że czas ten jest bardzo bliski.

I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.  Łk 21:25 – 28

Sekretariat Kaznodziejstwa

Przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Stanisław Niedziński

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Dzień Stworzenia – Kazanie

Dzień Stworzenia – Okólnik

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]