Dzień Stworzenia 2016

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię (Rdz 1,1)”

Drodzy Bracia i Drogie Siostry, Dzień Stworzenia przypomina nam istotną prawdę dotyczącą naszego istnienia. Osobiście cieszę się, że wiem kim jestem, wiem jakie jest me pochodzenie i dokąd zmierzam.

Bez tego przekonania czułbym się zagubiony w tym skomplikowanym świecie. Nawet gdybym osiągnął to czego ludzie najbardziej pragną – sławę, pieniądze; szczęście a także doskonałe zdrowie, to jednak bez Boga zawsze byłoby mi czegoś brak.

SZABAT – to słowo, które wypowiadamy z czcią i dumą, bo jest to nie tylko pamiątka stworzenia, lecz jest to także znak uświęcenia Ludu Bożego; jest to znak posłuszeństwa i uznanie Boga jako miłującego nas suwerena; właściciela całego wszechświata i wszystkiego tego co nas otacza. Co tydzień oczekujemy na ten dzień aby być bliżej Boga i lepiej Go poznawać. Odkładamy nasze troski oraz zmartwienia na bok i znajdujemy upragniony odpoczynek w Panu.

Dzień ten ma głębokie uzasadnienie w teologii i zasadach wiary, a także w samej nazwie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Czwarte przykazanie Dekalogu akcentuje prawdę, której nie wolno zapomnieć: „Pamiętaj, abyś dzień Sobotni święcił” (Biblia Jakuba Wujka) Powtarzam raz jeszcze „Pamiętaj” – Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze, i wszystko co w nich jest, i odpoczął dnia siódmego (Wj 20,11).

Tak dzień sobotni przypomina nam o tym. Dzień Sobotni, który stał się znakiem pomiędzy Bogiem i jego  ludem, znajduje się również w opozycji do innego „znaku” – świadomego lub nieświadomego lekceważenia Boskiego Prawa.

Większość chrześcijan tak liberalnie podchodzi do kwestii Szabatu, gdyż kreacjonizm – nie został zaakceptowany, a literalne zrozumienie opisu Stworzenia w księdze Genesis wręcz odrzucone.

Może niektórzy w swej niewiedzy czy nierozwadze posądzają nas o legalizm. Jednak mamy tą świadomość, że tak nie jest, gdyż właściwie pojmowane posłuszeństwo wynika z miłości do Boga.

Kochany Jezusie dziękujemy ci za Szabat i przywilej poznania szczególnej Prawdy – o błogosławieństwie dnia sobotniego.

Wasz brat w Chrystusie, Stanisław Niedziński.

Media