Dzień Szafarstwa 2015

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dzień Szafarstwa – 14 lutego 2015

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie!

Dzisiaj pragniemy wyrazić naszemu Panu szczególne podziękowanie za dotychczasowe prowadzenie, opiekę i Jego miłość oraz za narzędzia misyjne jakie daje nam do dyspozycji takie jak radio, telewizja czy internet.

Działająca w naszym Kościele od kilku lat telewizja Hope Channel Polska, pośród swojej rozległej działalności stwarza okazję do cotygodniowego studium Pisma Świętego pod kierunkiem pastora Derek`a Morrisa.

Niezwykle interesujące i pogłębione dyskusje, prowadzone na kanwie lekcji Szkoły Sobotniej w studio nagrań przy Generalnej Konferencji są znakomitym materiałem poznawczo-edukacyjnym dla członków Kościoła oraz dla osób stawiających pierwsze kroki w poznawaniu prawdy.

Dotychczas z tej formy popularyzacji treści Pisma Świętego skorzystało w Polsce ponad 100 tysięcy osób, a każdy kolejny odcinek odtwarzany jest około 1200 razy!

W 2014 r. kwota 16.455 zł zebrana w Dniu Szafarstwa została przeznaczona w całości na działalność ewangelizacyjną w Internecie.

Tegoroczne dary Dnia Szafarstwa są poświęcone na pokrycie kosztów przygotowania, przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei”, polskiej wersji programów „Szkoła Sobotnia Hope Channel”.

Dzięki Waszym darom, będziemy mogli kontynuować tę działalność, aby te drogocenne treści biblijne nie pozostały w ukryciu.

Wasi bracia w Chrystusie

Maksymilian Szklorz oraz Jan Kot

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]