Dzień Wydawnictwa “Znaki Czasu”

W dniu 18 stycznia w polskim Kościele adwentystycznym obchodzony jest Dzień Wydawnictwa Znaki Czasu. Ma on służyć przede wszystkim podkreśleniu znaczenia służby wydawniczej. Jak skuteczna jest to służba, niech świadczy fakt, że według statystyk około 50% osób, które przyłączają się do Kościoła, czyni to pod wpływem adwentystycznej literatury.

Zachęceni tym faktem pragniemy wydać w 2014 roku nową misyjną książkę roku pt. „Poza wyobraźnią” w nakładzie 50 tys. egzemplarzy. Omawia ona takie kwestie jak: pochodzenie życia, piękno i harmonia kosmosu, plan zbawienia, przyjaźń z Bogiem oraz powtórne przyjście Jezusa. Publikacja ta będzie wydana w kolorze. Wierzymy, że jej przesłanie pomoże ludziom odnaleźć sens życia, wiarę oraz zaufanie do Boga w świecie pogłębiającego się pesymizmu i dręczących niepewności.

Gorąco pragniemy, by książka ta przyczyniła się do pozytywnej zmiany życia ludzi i zwrócenia ich uwagi na to, co najważniejsze – na Chrystusa. Marzymy o tym, aby nadzieja mesjańska w ten sposób ożywiła serca tysięcy Polaków.

W dniu 18 stycznia zatem będziemy mieć możliwość złożenia szczególnego daru na ten cel. Dary te będą wykorzystane do pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem misyjnej książki roku. Chcemy, aby jej cena nie przekroczyła kilku złotych.

Dziękując za Waszą szczodrość, pozdrawiam serdecznie.

Mirosław Harasim, dyrektor Wydawnictwa „Znaki Czasu”

Materiały