Dzień Wydawnictwa „Znaki Czasu”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Drodzy Współwyznawcy i Przyjaciele!

W dniu dzisiejszym w polskim Kościele adwentystycznym obchodzony jest Dzień Wydawnictwa „Znaki Czasu”. Ma on służyć przede wszystkim podkreśleniu znaczenia służby wydawniczej, gdyż to właśnie dzięki niej tysiące ludzi w kraju i za granicą mogło już usłyszeć poselstwo ewangelii głoszone przez Kościół Adwentystów.

W bieżącym roku planujemy kontynuować tę prace wydając nowe książki i czasopisma. Do tego zadania wzywa nas Chrystus, chrześcijańskie sumienie oraz miłość do drugiego człowieka. Zachęta są także słowa siostry Ellen G. White:

„Świat musi otrzymać światło prawdy za pośrednictwem ewangelicznej służby Słowa w naszych książkach i czasopismach” (Testimonies, t. IX, 1909, s. 61).

Wykonanie powyższego zlecenia nie jest łatwe. Przyczynami tego są systematyczny spadek czytelnictwa, dominacja telewizji i internetu oraz postępujące zeświecczenie społeczeństwa. To wpływa także, niestety, na coraz trudniejszą kondycję finansową naszego kościelnego Wydawnictwa. Musimy jednak uczynić wszystko, aby mimo to mogło ono wykonać zleconą mu przez Boga misję.

W 2015 roku planujemy zatem wydać kilkanaście nowych książek, głownie o charakterze misyjnym. Chcielibyśmy pomóc kilkuset tysiącom Polaków poznać lepiej Kościół Adwentystów, Pismo Święte, a przede wszystkim jego Autora i naszego Zbawiciela.

Wierzymy, że podobnie jak w minionych latach prośba o wsparcie finansowe naszej instytucji spotka się z Waszą życzliwą odpowiedzią.

Już dzisiaj serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom w kraju i za granicą za dary świadczące o Waszym umiłowaniu sprawy Bożej.

Z braterskim pozdrowieniem pozostaje

Mirosław Harasim

dyrektor Wydawnictwa „Znaki Czasu”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]