Dziesięć Dni Modlitwy 2013

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

9 stycznia 20013 roku w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na całym świecie rozpoczął się projekt zatytułowany „Dziesięć Dni Modlitwy”. Celem tego programu jest podkreślenie znaczenia modlitwy w życiu każdego wierzącego. Przez dziesięć kolejnych dni adwentyści dnia siódmego we wszystkich zakątkach świata; wspólnie i  indywidualnie; bezpośrednio i poprzez łącza internetowe – spotykają się i modlą o działanie Ducha Świętego w życiu kościoła i każdego wierzącego.

Podczas tegorocznego programu Dziesięć Dni Modlitwy jego uczestnicy mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego na tę okazję materiału do studiowania Pisma Świętego zatytułowanegoDziesięć Dni w ‘pokoju na górze’. Jego autorzy zwracają szczególną uwagę na dziesięć dni poprzedzające zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. To właśnie wtedy Bóg kształtował charakter apostołów przygotowujących ich na to niezwykłe wydarzenie.

O tym jak niezwykle istotnym elementem życia każdego chrześcijanina jest modlitwa świadczą słowa  uczestników Dziesięciu Dnia Modlitwy 2012:

„Dziesięć Dni Modlitwy przyczyniło się do ożywienia spotkań modlitewnych odbywających się niegdyś w środku tygodnia i w piątkowy wieczór, ale od dawna zaniedbywanych w naszym zborze. Ta dziesięciodniowa sesja modlitewna nauczyła nas, że moc spoczywa w modlitwie, i wniosła jedność między wyznawców zboru oraz rozpaliła gorliwość w pracy dla Pana”.

„Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy takiego duchowego wzrostu i tak wielu odpowiedzi na modlitwy. Codzienne wskazówki dla lidera i uczestników grupy okazały się wspaniałym przewodnikiem ku doświadczeniu ożywienia. Krople deszczu zaczynają padać”.

„Modlimy się za wyznawców, którzy odeszli z Kościoła, by powrócili. Wzywamy każdego aktywnego wyznawcę do modlitwy za trzech czy czterech innych wyznawców. Ubiegłej soboty siedmiu byłych wyznawców wróciło do naszego zboru”.

„Duch Święty został wylany i ludzie zostali poruszeni w zdumiewający sposób. Teraz z nowym naciskiem akcentujemy intencjonalną modlitwę i doświadczamy zdumiewających odpowiedzi na modlitwy”.

Program Dziesięć Dni Modlitwy jest częścią szerszego  projektu „Operacja Globalny Deszcz”, który w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego realizowany jest już od 2006 roku.

„Wierzymy, że celem wylania Ducha Świętego w mocy późnego deszczu jest  dokończenie misji Chrystusa na ziemi, aby mógł On przyjść jak najszybciej. Uznając fakt, że nasz Pan wyleje swego Ducha w Jego pełni jedynie na Kościół gorliwie  zabiegający o ratowanie zgubionych ludzi, postanawiamy uczynić ożywienie, reformację, uczniostwo i ewangelizację priorytetem we wszystkich planach działania naszego Kościoła. Ponad wszystko pragniemy, by Jezus przyszedł.

Zachęcamy wszystkich przywódców kościelnych, liderów zborowych, pracowników instytucji kościelnych, nauczycieli, pastorów i wyznawców, by przyłączyli się do nas, czyniąc ożywienie, reformację, uczniostwo i ewangelizację najważniejszym i najpilniejszym priorytetem w naszym osobistym życiu i naszej służbie. Jesteśmy pewni, że gdy razem będziemy prosić Boga, wyleje On swego Ducha Świętego w obfitej mierze, dzieło Boże na ziemi zostanie dokończone, a Jezus przyjdzie powtórnie. Z sędziwym apostołem Janem na wyspie Patmos wołamy: „Amen,  przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22,20)[1].


[1] Pilne wezwanie do ożywienia, reformacji, uczniostwa i ewangelizacji, Uchwalono podczas Dorocznego Zjazdu Generalnej Konferencji w październiku 2010 roku/

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa … `{`Daniel Maikowski/AAI`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]