|

Dziesięć Dni Modlitwy 2016

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TRWANIE W CHRYSTUSIE — ŻYCIE W OBFITOŚCI” el_width=”100″][vc_column_text]

Drogie Siostry i Bracia w Panu,

Witam Was w programie 10 Dni Modlitwy 2016!

W dniach 6 do 16 stycznia pragniemy zanosić nasze wspólne modlitwy do naszego Boga, którego możemy prosić o wielkie rzeczy. Aleksander Wielki wprowadził raz w roku „dzień miłosierdzia”, w którym wybrane losowo osoby, mogły prosić króla o spełnienie ich próśb. Zdarzyło się, że pewien człowiek zwrócił się z niezwykle śmiałą prośbą, która zadziwiła wszystkich. Zażądał on, że chce dostać wielki pałac, i chce urządzić wielki bankiet dla swych przyjaciół. Osoba pośrednicząca w tej sprawie, z niepokojem i dużą obawą (jak to się może skończyć) przedstawiła sprawę królowi. Ku zdziwieniu wszystkich Aleksander Wielki odpowiedział: teraz poczułem się, że naprawdę jestem królem. Dotychczas wszyscy prosili o rzeczy, które każdy może spełnić ale coś takiego może spełnić tylko król.

O co prosić będziemy w naszych modlitwach? Pamiętajmy, że naszego Boga możemy prosić o wielkie rzeczy.

Dziesięć lat minęło od czasu, gdy Kościół zaczął się modlić w ramach 10 dni modlitwy na początku każdego roku. Bóg dokonał wielu cudów w ramach tych dni modlitwy. Duch Święty dokonywał ożywienia, nawrócenia, odnowienia ewangelizacyjnego zapału oraz uzdrawiał więzi między ludźmi. Prawdziwie modlitwa jest miejscem narodzin ożywienia!

Wierzymy, że twoje życie oraz życie tych, za których będziesz się modlił, zmieni się, gdy przyłączysz się do swoich współwyznawców w modlitwie o wylanie Ducha Świętego, którego Ojciec obiecał tym, którzy Go o Niego proszą.

Podczas 10 Dni Modlitwy 2016 będziemy się modlić o to, by Duch Święty nauczył nas, jak trwać w Chrystusie i otrzymać życie w obfitości. Apostoł Paweł wzywa wierzących, by byli „pełni Ducha” (Ef 5,18), „by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą” (Ef 3,16-19).

Modlitwa jest naszym przywilejem. Korzystajmy z tego daru obficie. Otwórzmy swe serca oczekując wielkich rzeczy od Pana, gdyż czeka On na nasze modlitwy i pragnie odpowiedzieć na nie „ponad prośby i spodziewania nasze.”

Serdecznie pozdrawiam wszystkich współwyznawców

Pastor Stanisław Niedziński

Sekretariat Kaznodziejstwa przy Zarządzie Kościoła

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]10 dni modlitwy (plakat)

10 Dni Modlitwy 2016

10 Dni Modlitwy 2016 – Zaproszenie[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]