Ewangelizacja Euro 2012

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Do wszystkich Starszych Zborów i Duchownych Kościoła ADS.

Drodzy w Chrystusie Jezusie,

Szybkimi krokami zbliża się Euro 2012 oraz Olimpiada 2012 w Londynie.

Nasuwa się pytanie, czy jako chrześcijanie – adwentyści, możemy wykorzystać to masowe zainteresowane ludzi sportem w ewangelizacji? Czy kibice oraz sportowcy powinni być objęci naszym ewangelizacyjnym wpływem? Czy powinniśmy być obecni na ulicach miast, placach, czy w strefach kibica z naszym poselstwem? Niektórzy z nas uważają, że nie. Osobiście uważam, że powinniśmy dzielić się Słowem  Bożym ze wszystkimi ludźmi i wszelkimi możliwymi sposobami, także poprzez zrozumiały język sportu. Sport jest
międzynarodowym językiem, którym Kościół może dzielić się Ewangelią pokonując bariery polityczne, religijne i społeczne. Dzięki przyjaznym kontaktom będziemy mogli powiedzieć ludziom, że Bóg ich kocha i ma wspaniały plan dla ich  życia. Tak, sport  jest dobrym
sposobem na nawiązanie bliższych relacji, lepszego poznania siebie nawzajem i prowadzenia ludzi do „więcej niż zwycięstwa” (Rz 8,37) na arenie sportowej.

Euro 2012, to okazja  do głoszenia Ewangelii w sposób bardziej efektywny. Gdy tysiące turystów i rodzimych fanów będzie  spędzać czas w miastach w czasie, kiedy ludzie będą bardziej otwarci, pozytywnie nastawieni i towarzyscy, kiedy wszyscy będą mówić tylko o piłce nożnej, my, będziemy mówić o Jezusie! Radosna atmosfera rozgrywek, celebrowanie zwycięstw, a także  przeżywanie porażek będzie sprzyjać rozmowom o zwycięstwie Jezusa, czy ap. Pawła w jego zmaganiach na arenie życia w celu zdobycia niezwiędłego wieńca zwycięstwa – zbawienia (2 Tym 4, 7.8). Ap. Paweł przemówił do Koryntian zrozumiałym dla nich językiem sportu, tak i my musimy przemówić językiem tych, do których staramy się dotrzeć z poselstwem zbawienia (1 Kor 6, 19-20). Paweł stara się zdobyć Koryntian poprzez zastosowanie  duchowych zasad w codziennym życiu. Użycie sportu  jako analogii może wydawać się dziwne, ale Bóg spotka nas tam, gdzie jesteśmy. W rzeczywistości, podróż wielu wybitnych sportowców  do chrześcijaństwa, rozpoczęła się od imprezy sportowej, np. meczu piłki nożnej.

Nie tylko w świecie sportu, ale także  na arenie  duchowej, są zwycięzcy.  Nieważne jak zespoły piłkarskie zagrają w Polsce i na Ukrainie. Będziemy się cieszyć ze zwycięstwa każdej drużyny. Kiedy wszyscy będą mówić, że piłka jest najważniejsza, my, jako dzieci Boże, możemy pokazać, że naszym głównym celem  jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Bóg także prowadzi bój tu na ziemi.

Zwycięstwo w finale będzie należało do tych, którzy wierzą w Jezusa! „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.  A kto zwycięża świat, jeśli nie ten,  kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?”  (1 J. 5,4-5).

OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE

 • Módl się za projekt „WIĘCEJ NIŻ PUCHAR”.
 • Zorganizuj komitet organizacyjny  projektu w swoim zborze.
 • Weź osobisty udział  w tym projekcie.

PRAKTYCZNE PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PODCZAS EURO 2012:

 • Otwórz swój dom  dla gości
 • Zostań wolontariuszem  w czasie rozgrywek
 • Nawiąż współpracę z innymi kościołami i urzędnikami miejskimi
 • Zorganizuj dystrybucję wody pitnej dla gości (Projekt „Żywa Woda”)  w pobliżu obiektów sportowych
 • Zorganizuj zabawy piłkarskie dla dzieci
 • Zorganizuj mecze piłkarskie
 • Zorganizuj koncert charytatywny z udziałem  słynnych sportowców
 • Zorganizuj mini wystawę Expo Zdrowie
 • Weź udział w jednym z organizowanych przez GM3A obozów ewangelizacyjnych, w miastach, gdzie odbywać się będą rozgrywki piłkarskie.

Drogi Bracie i Siostro, stań w „dobrych zawodach”. Weź udział w kampanii ewangelizacyjnej Euro 2012.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]