|

„Głębsze doświadczenie” – materiały na 10 dni modlitwy 2019!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Witaj w programie 10 Dni Modlitwy 2019!

W ramach programu 10 Dni Modlitwy Bóg dokonał wielu cudów, odkąd program ten rozpoczął się pod nazwą Operacja Globalny Deszcz w 2006 roku. Duch Święty dokonywał ożywień, nawróceń, odnowienia ewangelizacyjnego zapału, a także uzdrawiał więzi. Modlitwa prawdziwie prowadzi do duchowego ożywienia!

Poniższe wskazówki mają pomóc ci jako liderowi. Pierwsza część dotyczy tematów związanych z programem 10 Dni Modlitwy 2019, a druga część obejmuje wskazówki pomocne dla ciebie i twojej grupy modlitewnej. Pamiętaj, że są to jedynie przykładowe pomysły. Możesz je swobodnie zmieniać według tego, jak Duch Święty cię poprowadzi.

Podczas 10 Dni Modlitwy 2019 twoja grupa powinna się spotykać codziennie osobiście, telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji na godzinę wspólnej modlitwy. Jak możesz zauważyć, 19 stycznia to technicznie 11 dzień. Jest to dzień opcjonalny, ale sugerujemy, by wykorzystać ten szabat jako celebrację tego, czego Bóg dokona w odpowiedzi na wspólne modlitwy. Mamy nadzieję, że te pomysły i sugestie pomogą uczynić 10 Dni Modlitwy 2019 mocnym doświadczeniem dla twojej grupy modlitewnej i całego zboru.

Wyruszając ku temu doświadczeniu poświęć chwilę na przeczytanie świadectw osób, które uczestniczyły w programie 10 Dni Modlitwy 2018.

 • „Wydawało się, jakby wszystko inne było dla mnie ważniejsze od łączności z Chrystusem, a modlitwa stała się tylko rytuałem. 10 Dni Modlitwy przypomniały mi, jaki pokój i radość daje rozmawianie z moim Zbawicielem i odczuwanie Jego obecności” (Tasha, Saint Kitts i Nevis).
 • „Każdego dnia czytanka była jakby napisana specjalnie dla mnie. Moja wiara była silna, ale jeszcze została wzmocniona. Kiedy się modliłam, Bóg odpowiadał na moje szczególne modlitwy, a na niektóre nawet jeszcze zanim zaczęłam się modlić. Jednocześnie czułam żar wielu nieoczekiwanych prób, nad które nie miałam wpływu, ale Bóg jakoś pomógł mi zwyciężyć. Jego wspaniałość jest zdumiewająca!” (Sandra, Stany Zjednoczone).
 • „10 Dni Modlitwy to wspaniałe doświadczenie! Nasz zbór gromadził się i modliliśmy się za siebie nawzajem. Podczas tych świętych spotkań były łzy i radość, a kiedy się modliliśmy, widzieliśmy miłość Bożą w odpowiedzi na nasze modlitwy” (Yan, Indonezja).
 • „To zmieniło naszą praktykę modlitewną” (Ronald, Stany Zjednoczone).
 • „Czuję, jakbym została napełniona nową mocą i siłą. To prawdziwe błogosławieństwo być częścią grupy modlących się ludzi. Bóg odpowiedział na większość naszych modlitw, a te, na które nie odpowiedział, powierzam Jego mądrości i doborowi czasu” (Jenny, Korea).
 • „10 Dni Modlitwy było wielce inspirujące i pocieszające. Najbardziej poruszającym doświadczeniem było to, gdy emerytowany pastor przykuty do łóżka wskutek powikłań związanych z cukrzycą, który nie mógł mówić, zaczął telefonować i poruszać się na wózku inwalidzkim. To dopiero początek naszego dziękczynnego sprawozdania!” (Ima, Nigeria).
 • „W tym roku po raz czwarty zjednoczyliśmy się w modlitwie. Pościliśmy i modliliśmy się przez 10 dni. Widzieliśmy cuda dokonywane przez Boga w naszym życiu. Jedna z sióstr modliła się, by mogła się skontaktować z krewnymi z innego kraju, z którymi nie miała łączności od 20 lat. Po gorliwej modlitwie Bóg sprawił cud! Chwalimy Boga wraz z nią” (Doris, Stany Zjednoczone).

 

Zasadnicze elementy programu 10 Dni Modlitwy

Dlaczego studiujemy kwestię głębszego doświadczenia?

Ellen G. White napisała: „Ci, którzy uczestniczą w służbie dla Mistrza, potrzebują doświadczenia wyższego, głębszego i szerszego niż to, które wielu potrafi sobie wyobrazić. Wielu z tych, którzy należą do wielkiej Bożej rodziny, w niewielkim stopniu wie, na czym polega oglądanie chwały Bożej i przemiana z chwały w chwałę. Wielu ma mgliste pojęcie o doskonałości Chrystusa, a jednak ich serca drżą z radości. Pragną pełniejszego, głębszego odczucia miłości Zbawiciela. Niechaj tacy ludzie pielęgnują każde pragnienie duszy tęskniącej za Bogiem” (Ellen G. White, Słudzy ewangelii, Warszawa 2003, s. 184). Pragniemy studiować zagadnienie rozwijania wyższego, głębszego, szerszego doświadczenia z Jezusem oraz przyjrzeć się temu, jak wiąże się ono z naszym praktycznym, codziennym życiem.

Codzienna karta tematyczna

Na każdy z 10 dni przygotowana została karta tematyczna. Zawiera ona sugerowany plan spotkania oraz propozycje tematu modlitw i wspólnych pieśni. Następnie zawiera fragmenty z Biblii i pism Ellen White, które pozwalają zgłębić temat dnia. Zaleca się, by każdy z uczestników przestudiował kartę tematyczną przed spotkaniem modlitewnym i miał ją ze sobą, aby mógł śledzić plan spotkania. Karty te można wydrukować i skopiować albo udostępnić uczestnikom w formie elektronicznej.

Zbory na całym świecie będą się jednoczyć w modlitwie wokół tematu dnia. Przyłącz się do modlitwy opartej na fragmentach Pisma Świętego, cytatach i intencjach modlitewnych zawartych w karcie tematycznej. Jednak pamiętaj, że nie chodzi o wykonanie planu. Możecie podzielić się na mniejsze grupy i każda z grup może modlić się w innych intencjach z podanej listy.

Niektóre z intencji odnoszą się w szczególny sposób do ogólnoświatowego Kościoła adwentystycznego. Ważne, byśmy modlili się razem za nasz Kościół, ale możecie też modlić się w bardziej ogólny sposób, zwłaszcza jeśli w grupie są goście spoza Kościoła. Módlcie się, byście jak najlepiej przyjęli gości i aby poczuli się oni częścią grupy.

Sugerowany czas na poszczególne elementy spotkania w części poświęconej na modlitwę

To, ile czasu poświęcicie na każdą z części modlitwy, będzie się różnić za każdym razem. Poniższe ramy czasowe to jedynie sugestia na podstawie tego, co zazwyczaj najlepiej się sprawdza:

 • Powitanie/wprowadzenie: 2-5 minut.
 • Czytanie Pisma Świętego i cytatów Ellen White: 3 minuty.
 • Chwalenie Boga w modlitwie: 10 minut.
 • Wyznanie i przyjęcie zwycięstwa nad grzechem: 3-5 minut.
 • Prośby i wstawiennictwo: 30-35 minut.
 • Dziękczynienie: 10 minut.

Módl się za siedmioma osobami

Zachęć uczestników spotkań, by prosili Boga, aby wskazał im siedem osób, za które będą się szczególnie modlić podczas tych 10 dni. Mogą to być domownicy, przyjaciele, współpracownicy, członkowie zboru itd. Zachęć uczestników, aby modlili się, by Duch Święty prowadził tych ludzi do trwania w Chrystusie. Członkowie grupy powinni także prosić Boga, by wskazał im, o jakie szczególne potrzeby tych siedmiu osób mogą się modlić i jak mogą się zwrócić do nich z pomocą podczas tych 10 dni. Możesz dostarczyć kartki, na których uczestnicy spotkania będą mogli zapisać imiona siedmiu osób, za które będą się modlić.

Sobotnie nabożeństwo podczas 10 Dni Modlitwy 2019

Zaplanujcie specjalny modlitewny akcent i dzielenie się świadectwami wysłuchanych modlitw podczas nabożeństw w obie soboty podczas programu 10 Dni Modlitwy. Bądźcie kreatywni — jest wiele sposobów podzielenia się ze zborem tym, co dzieje się podczas codziennych spotkań modlitewnych.

Szczególne podsumowanie w ostatnią sobotę

Zwłaszcza ostatnia sobota powinna być zaplanowana jako czas radości ze wszystkiego, czego Bóg dokonał podczas 10 Dni Modlitwy. Przeznaczcie odpowiednio dużo czasu na świadectwa wysłuchanych modlitw, biblijne nauczanie/kazanie o modlitwie oraz wspólny śpiew. Poprowadź zgromadzenie w modlitwie, aby ci, którzy nie uczestniczyli w codziennych spotkaniach, mogli doświadczyć radości wspólnej modlitwy. Zob. wskazówki w materiale na ostatnią sobotę.

Pokłosie 10 Dni Modlitwy 2019

Módlcie się, by Bóg wskazał wam, jak wasz zbór/grupa ma kontynuować to, co On rozpoczął podczas 10 Dni Modlitwy. Być może kontynuacją będą cotygodniowe spotkania modlitewne, a może Bóg pragnie, byście rozpoczęli nową służbę w waszym zborze albo działalność ewangelizacyjną w okolicy. Bądźcie otwarci na Boże prowadzenie. Będziecie zdumieni tym, dokąd Bóg może was zaprowadzić.

Świadectwa

Podzielcie się tym, jak Bóg działał podczas 10 Dni Modlitwy! Wasze świadectwa będą zachętą dla innych. Świadectwa możecie nadsyłać pod adresem: stories@ministerialassociation.org lub za pośrednictwem strony internetowej www.tendaysofprayer.org.

 

Wskazówki dotyczące wspólnej modlitwy

Uzgodnijcie intencje. Kiedy ktoś modli się w jakiejś intencji, niech inni modlą się o to samo uzgodniwszy to wcześniej. Taka modlitwa ma moc. Nie sądźcie, że skoro jedna osoba modliła się w jakiejś intencji, inni nie powinni wspomnieć jej w modlitwie. „Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 18,19). Jakże budujące jest to, kiedy wspieramy się nawzajem w modlitwie!

Powoływanie się na Boże obietnice. Przygotowaliśmy zbiór obietnic, na które można się powołać w modlitwie. Zachęć uczestników spotkań, by modląc się powoływali się na Boże obietnice. Łatwo jest skupiać uwagę na naszych problemach. Ale kiedy powołujemy się na Boże obietnice, nasza wiara wzrasta i przypominamy sobie, że nie ma nic niemożliwego dla Boga. Obietnice pomagają nam odwrócić wzrok od naszych słabości i trudności, a skierować go na Jezusa. W każdej słabości i zmaganiach możemy znaleźć w Biblii obietnice, na które możemy się powołać. Zachęć uczestników, by szukali więcej obietnic i spisywali je, aby mogli powołać się na nie w przyszłości.

Post. Zachęć uczestników programu 10 Dni Modlitwy, by rozważyli jakiegoś rodzaju post, np. od oglądania telewizji, słuchania świeckiej muzyki, oglądania filmów, surfowania po internecie czy jakiegoś rodzaju pokarmów, zwłaszcza tych ciężkostrawnych. Zaoszczędzony czas niech poświęcą na modlitwę i studiowanie Biblii, prosząc Boga o pomoc dla siebie i zboru, byście trwali pełniej w Chrystusie. Przyjmując prosty sposób odżywiania członkowie grupy mogą sprawić, że ich umysły będą bardziej otwarte na głos Ducha Świętego.

Duch Święty. Nie zapomnijcie prosić, by Duch Święty wskazał wam, jak i o co powinniście się modlić w kontekście sytuacji życiowej poszczególnych osób. Biblia uczy nas, że nie wiemy, jak się modlić i o co się modlić, ale Duch Święty wstawia się za nami.

„Nie tylko mamy prosić w imieniu Chrystusa, ale również z natchnienia Ducha Świętego. Jest przecież powiedziane: »Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach« (Rz 8,26). Takie modlitwy Bóg chętnie wysłuchuje. Gdy modlimy się w imieniu Jezusa, poważnie i gorąco, gorliwość nasza stanowi gwarancję, że Bóg »potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy« (Ef 3,20)” (Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, Warszawa 2010, wyd. IV, s. 91).

Fizyczna wspólnota. Zanim zaczniecie się modlić, zaproś uczestników spotkania, by usiedli blisko siebie. Kiedy ludzie przybliżają się do siebie, najlepiej tworząc krąg, sprzyja to duchowi jedności, który jest bardzo ważnym elementem wspólnej modlitwy. Kiedy uczestnicy siedzą daleko od siebie, trudno jest im nawet słyszeć nawzajem swoje modlitwy.

Prowadzenie dziennika modlitewnego. Prowadzenie dziennika podczas 10 Dni Modlitwy może być dobrym sposobem na zapamiętywanie codziennych tematów modlitwy, podejmowanie konkretnych zobowiązań wobec Boga oraz rozpoznawanie Jego błogosławieństw. Zapisywanie naszych modlitw i rejestrowanie odpowiedzi Boga na nie jest pewnym sposobem budowania wiary.

Dziennik modlitewny podczas 10 Dni Modlitwy można prowadzić na kilka sposobów. Możecie poświęcić czas podczas spotkań modlitewnych, aby uczestnicy mogli zanotować swoje prośby kierowane do Boga. Możecie prowadzić grupowy dziennik modlitw i odpowiedzi — czy to w notatniku, czy na dużym arkuszu, czy w internecie. Wystarczy duża kartka papieru podzielona na dwie kolumny. W lewej kolumnie zapisujcie prośby, a w prawej odpowiedzi. Dobrze jest wracać do tych wpisów i przypominać sobie, jak Bóg odpowiadał na wasze modlitwy!

Szacunek dla Boga. Zachęcaj uczestników słowem i przykładem do okazywania szacunku dla Boga. Przychodzimy to sali tronowej Króla wszechświata. Nie traktujmy tego czasu modlitwy z lekceważeniem w naszej postawie czy manierach. Jednak nie jest konieczne, byśmy przez cały czas klęczeli. Godzina modlitwy powinna zostać spędzona wygodnie, więc zachęć uczestników, by klęczeli, siedzieli lub stali, stosownie do tego, jak Bóg ich prowadzi i jak jest im wygodniej.

Modlitwa pojedynczymi zdaniami. Modlitwy powinny być krótkie i rzeczowe. To daje innym okazję, by się modlić. Starajcie się ograniczyć swoje modlitwy do kilku zdań. Każdy może się modlić wielokrotnie. Krótkie modlitwy, najlepiej jednozdaniowe, czynią czas modlitwy interesującym i pozwalają Duchowi Świętemu wywierać wpływ na uczestników spotkania w czasie modlitwy. Nie musicie zaczynać i kończyć każdego zdania modlitwy wyrażeniami takimi jak: „Drogi Boże” i „Amen”. Niech wasze modlitwy będą jedną długą rozmową z Bogiem.

Milczenie. Jako lider grupy nie staraj się zdominować czasu poświęconego na modlitwę. Cel jest taki, by inni się modlili. Chwile milczenia są dobre, bo dają Bogu czas, by przemawiał do serc uczestników. Pozwólcie Duchowi Świętemu działać i niech każdy ma okazję się modlić.

Śpiew. Spontaniczny grupowy śpiew połączony z modlitwą dodaje piękna spotkaniu modlitewnemu. Proponowane pieśni są podane pod koniec planu spotkania. Nie musicie odśpiewać wszystkich proponowanych pieśni — są to tylko propozycje do wykorzystania. Śpiew jest dobrym sposobem przejścia z jednej części modlitwy do kolejnej.

Podawanie intencji modlitewnych w czasie modlitwy. Nie pytaj o intencje modlitewne przed rozpoczęciem modlitwy. Zamiast tego poproś uczestników, by modląc się wymieniali intencje i zachęcali innych do przyłączenia się do modlitwy w danej intencji. Dlaczego? Bo to oszczędza mnóstwo czasu! Rozmawianie o intencjach często pochłania większość czasu przeznaczonego na modlitwę. Szatan cieszy się, kiedy zamiast się modlić w jakiejś sprawie, zaczynamy o niej dyskutować. Słysząc o problemie, ludzie mają skłonność do wyrażania współczucia i sugerowania rozwiązań. A przecież moc pochodzi od Boga! Im więcej się modlimy, tym więcej Jego moc zdziała.

Osobiste nabożeństwo. To bardzo ważna kwestia! Nie zapomnij, że jako lider musisz spędzać codziennie czas u stóp Jezusa, rozmawiając z Nim i studiując Jego Słowo. Jeśli poznawanie Boga będzie najważniejsze dla ciebie, twoje duchowe doświadczenie będzie harmonijne i błogosławione.

„Moc, która wstrząsnęła światem w dniach wielkiej reformacji, wypływała z ukrytych miejsc modlitwy. Tam, w świętej ciszy, słudzy Boży opierali się na skale Jego obietnic” (Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2017, wyd. XVIII, s. 129).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]