„Godność i wartość każdej osoby” – oświadczenie TED

Wydział Transeuropejski Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego potwierdza godność i wartość każdej osoby i sprzeciwia się wszelkim formom przemocy fizycznej, seksualnej i emocjonalnej oraz przemocy.

Niestety nadużycia i przemoc mogą być doświadczane na różne sposoby na wszystkich etapach życia. Na przykład wybuchy fizyczne, przymus, gwałt i przemoc w małżeńskim związku seksualnym lub groźba przemocy poprzez zastraszanie  przy pomocy zachowań werbalnych i niewerbalnych. Obejmuje to również zachowania takie jak kazirodztwo oraz złe traktowanie lub zaniedbywanie nieletnich dzieci przez rodzica lub opiekuna. Przemoc wobec osób starszych może być postrzegana w fizycznym, psychicznym, seksualnym, werbalnym, materialnym i medycznym znęcaniu się lub zaniedbaniu. To tylko kilka przykładów, ale jest ich o wiele więcej.

Wierzymy, że każdy człowiek jest stworzony na obraz Boga. Jezus był gotów umrzeć na krzyżu, aby wszyscy, którzy przyjmują Jego ofiarę, mogli otrzymać dar życia wiecznego. Podczas swojej służby Jezus okazał wszystkim miłość i współczucie, pozostawiając nam przykład do naśladowania. Przemoc i nadużycia nie mają miejsca w relacjach ani w Kościele, ani poza nim.

W obliczu nadużyć i przemocy będziemy, zbiorowo i indywidualnie, reagować poprzez:

  • Słuchanie i akceptowanie tych, którzy cierpią z powodu nadużyć, obdarzanie ich miłością i potwierdzanie ich jako osób wartościowych.
  • Zapewnienie profesjonalnego adwokata (psychologa lub doradcy), który jest pośrednikiem między ofiarą a wszelkimi komisjami i komunikacją, aby nie doświadczała dalszej traumy i nadużyć poprzez konieczność opowiadania bolesnych, prywatnych i osobistych historii w kontekście publicznym.
  • Podkreślanie niesprawiedliwości nadużyć i wypowiadanie się w obronie ofiar, zarówno we wspólnocie wiary, jak i w społeczeństwie.
  • Zapewnienie opiekuńczego wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.
  • Strzeżenie się przed ostracyzmem ofiar lub sprawców w rodzinie lub społeczności kościelnej, przy jednoczesnym ścisłym pociągnięciu sprawców do odpowiedzialności za ich czyny.
  • Przyjąć naszą moralną odpowiedzialność za czujność i reagowanie na nadużycia w rodzinach w naszych zborach oraz oświadczyć, że takie obraźliwe zachowanie jest pogwałceniem chrześcijańskich standardów Adwentystów Dnia Siódmego.
  • Wszelkie oznaki lub doniesienia o nadużyciach nie mogą być minimalizowane, ale poważnie brane pod uwagę, a odpowiednie kroki powinny być podejmowane w celu spełnienia wymogów władz dotyczących zgłaszania nadużyć.
  • Oferowanie posługi pojednania, gdy skrucha sprawcy umożliwia refleksję przebaczenia i odnowy w relacjach. Pokuta zawsze obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za popełnione krzywdy, gotowość do zadośćuczynienia w każdy możliwy sposób oraz zmiany w zachowaniu w celu wyeliminowania nadużyć.
  • Świadomość własnych ograniczeń i konsultacje z profesjonalistami, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, aby dalsze szkody i cierpienie nie były spowodowane brakiem umiejętności lub informacji.
  • Ciągłe poznawanie aktualnych problemów i praktyk w dziedzinie nadużyć, aby zapewnić najlepszą możliwą opiekę tym, którzy zostali dotknięci nadużyciami i przemocą.

Staraliśmy się sprostać temu w całym Wydziale Transeuropejskim, wspierając End-it-now, który jest globalną inicjatywą Kościoła, która opowiada się za zakończeniem przemocy, szczególnie wobec kobiet. W tym celu w niektórych obszarach Kościół utworzył i wspiera schroniska dla kobiet – miejsca, w których kobiety i dzieci mogą znaleźć bezpieczeństwo i wsparcie z dala od sytuacji nadużyć. Zdajemy sobie sprawę, że można i trzeba zrobić więcej, aby chronić osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Oddział Transeuropejski jest w trakcie przeglądu wszystkich swoich polityk dotyczących przemocy i nadużyć i współpracuje ze wszystkimi swoimi podmiotami, aby zapewnić, że mają one odpowiednie procedury reagowania na zarzuty nadużyć.

Bądźmy latarniami nadziei i miejscami schronienia dla tych, którzy zostali zranieni i zranieni, dostarczając światła w ciemnym świecie.

Wydział Transeuropejski
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Źródło: