II Konferencja Zdrowia Psychicznego – informator

Konferencja Zdrowia Psychicznego „Chronimy zdrowie emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”

3 grudnia 2023, godz. 9.00-14.30

Podkowa Leśna, online – nadzieja.tv

INFORMATOR

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Będzie to II edycja. Pierwsza, odbyła się w kwietniu tego roku a materiały znajdują się na https://adwent.pl/sekretariaty/sekretariat-zdrowia/.  Będziemy rozmawiać o budowaniu odporności psychicznej dzieci i młodzieży, która jest wyznacznikiem zdrowia w wymiarze psychicznym, społecznym, duchowym i somatycznym oraz jakości samego rozwoju. Poruszane tematy są niezwykle ważne i dotyczą nas wszystkich jako rodziców, opiekunów, nauczycieli czy przyjaciół.

Według badań, 17% dzieci w wieku od 3 do 17 lat ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Okazuje się, że co siódmy ośmiolatek jest niezadowolony ze swojego życia, podobnie jak 13 % nastolatków. Dlatego też, kształtowanie i  wzmacnianie odporności psychicznej dzieci i młodzieży jest procesem istotnym i złożonym. Wymaga działań długofalowych i  wielozakresowych. Działania powinny obejmować zarówno dzieci zdrowe zmagające się ze stresem życia codziennego, jak i te, które doświadczają dramatycznych zmian życiowych, takich jak rozwód, separacja rodziców, choroba, odrzucenie czy doznanie niepełnosprawności.

W czasie konferencji będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak pomóc dzieciom budować zdrową samoświadomość poznawania siebie i swoich emocji oraz jak budować zdrowe relacje oparte na właściwych zasadach komunikacji. Jak wspierać i motywować a to wszystko po to, aby dziecko miało większą siłę do radzenia sobie ze stresem i przeciwnościami życia.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej konferencji, która odbędzie się online 3 grudnia 2023 r na kanale YouTube nadzieja.tv. Rozpoczynamy o godzinie 9.00 a zakończymy około 14.30.

Alicja Bylina – Sekretariat Rodziny

Beata Śleszyńska – Sekretariat Zdrowia

Małgorzata Rykucka – WSTH

Współpraca:

  • Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca
  • Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna
  • Nadzieja TV