Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Teologiczno Humanistycznej.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”24 PAŹDZIERNIKA 2018 (NR 664) `{`TEKST I ZDJĘCIA:OLGA KULINICZ`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]W dniu 21 października, w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Wśród zaproszonych studentów, wykładowców i przyjaciół uczelni, nie zabrakło także wyjątkowych gości z zagranicy. 

Na uroczystości – oprócz studentów i grona profesorskiego WSTH – obecni byli przewodniczący i skarbnik Kościoła ADS w Rzeczpospolitej Polskiej, wielu pastorów i koordynatorów  Kościoła ADS oraz Dyrektor Hope Channel ds. Rozwoju Międzynarodowego Joe Sloane. Wykład inauguracyjny pt. W niewoli do wolności wygłosił mgr Andrzej Siciński. Byłą to refleksja nad dwoma jubileuszami: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  oraz  130-lecia pojawienia się Kościoła ADS na ziemiach polskich.

W wykładzie nawiązano do praworządności i znaczenia prawa w dziejach Polski, zwrócono uwagę na powody utraty przez Polskę niepodległości na rzecz zaborców, takie jak lekceważący stosunek do prawa i dyskryminacja innowierców. Padło także ostrzeżenie przed możliwością powtórzenia się tych wydarzeń. W wykładzie rozwinięty także został temat wkładu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w życie społeczne całego narodu.  Uroczystość uświetnił żeński chór Adventus, który wykonał kilka pieśni.

Na początku roku akademickiego pożegnaliśmy wieloletnią wykładowczynię Instytutu Promocji Zdrowia, specjalistkę w zakresie epidemiologii i przyjaciółkę naszej Uczelni mgr Teresę Olejnik, która zmarła po kilkuletniej walce z chorobą nowotworową. Nie mówimy jednak „żegnaj”, lecz „do zobaczenia”.

W nowym roku akademickim 2018/2019 na I rok studiów przyjęto 439 studentów oraz 155 słuchaczy do Szkoły Języków Obcych. Do Instytutów Teologicznych na I rok zapisało się 41 studentów, co świadczy o tym, że wśród naszych wyznawców znacznie wzrosło zainteresowanie i potrzeba edukacji w adwentystycznej Uczelni w zakresie teologii i pedagogiki z katechetyką. Nie brakuje studentów na specjalnościach: promocji zdrowia, dziennikarstwa i komunikacji medialnej oraz turystyki śródziemnomorskiej.

W tym roku Instytut Promocji Zdrowia otworzył punkt w Katowicach i ruszył z nową specjalnością: promocja zdrowia z podologią. Specjalność okazała się na tyle pionierska w edukacji na studiach I stopnia w Polsce, że  Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna została partnerem Akademii Podologii i współorganizatorem Koła Naukowego Anatomii Prosektoryjnej. Uczelnia  objęła patronat  honorowy nad konferencją podologii klinicznej.

Odpowiadając na potrzeby edukacyjne zaprzyjaźnionych Uczelni na Ukrainie,  Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna  otworzyła  Instytut Nauk Społecznych, którego dyrektorem został dr Anatolii Zhalovaga, który do niedawna pełnił funkcję prorektora WSTH. W ramach Instytutu Nauk Społecznych realizowane następujące specjalności: pedagogika oraz zarządzanie. WSTH jest współorganizatorem konferencji naukowej pod tytułem Rola instytucji religijnych w okresach przemian ustrojowych, społeczno-gospodarczych, politycznych, prawnych i globalizacyjnych, która odbędzie się 30 października 2018 r. w adwentystycznej Uczelni – Ukraińskim Humanitarnym Instytucie w Buczy.

Powołany przez WSTH w 2015 r. Zakład Badań nad Tekstami Kulturowymi planuje w 2019 r. konferencję w tematyce interpretacji tekstów kulturowych.

Przed wykładowcami i administracją Uczelni dużo pracy, a przed studentami sporo nauki. Będziemy wdzięczni za wsparcie modlitwą naszej wspólnej misji edukacyjnej.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”8478,8479,8480,8481,8482,8483,8484,8485,8486,8487,8488,8489,8490″][/vc_column][/vc_row]