|

Informacja na temat organizacji nabożeństw adwentystycznych w okresie stanu epidemii

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 roku

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz.U. poz. 1583) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dziennikustaw.gov.pl), informujemy, że jedyną zmianą w stosunku do obowiązującego dotychczas rozporządzenia jest przedłużenie dotychczas obowiązujących przepisów do 30 września 2021 roku.

Oznacza to, że w zakresie organizacji zgromadzeń w ramach działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych obowiązują nadal następujące zasady:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w budynkach kultu religijnego oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku kultu religijnego. Wyjątki od tego obowiązku wymienione są w informacji z 15 czerwca 2021 roku: Komunikat Zarządu Kościoła – organizacja nabożeństw | Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP
  • zachowanie w budynku lub innym obiekcie kultu religijnego odległości między uczestnikami nie mniejszej niż 1,5 m
  • nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego
    • do limitu nie wlicza się osób sprawujących kult religijny, a także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19

W przypadku chęci zapoznania się z większą ilością szczegółów dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii odsyłamy do wcześniejszych komunikatów i informacji rozesłanych do zborów oraz znajdujących się na stronie kościelnej.

Z życzeniami zdrowia i Bożej opieki

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego